Yakusimikila pa maliketi ku Sierra Leone

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Dizemba 2017

Mungaomvya Mazwi Yaa

Mungaomvya mazwi yaa pa kupeela antu Awake! na pakusambilizya antu icumi pa umi ni mfwa. Mungaipangila amazwi inu akuomvya pa kusimikila.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Londini Yeova Lino Uwanda wa Ukali Wakwe Utacili Wize

Nga tukulonda ukuti Yeova ace atucingilile apa wanda wakwe ukali, tufwile ukuvwila vino Zefaniya walanzile.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

“Yalalema ku Cisempe ca Muyuda”

Antu kufuma mu nko zyonsi yakwiza ku kupepa Yeova pamwi na Ina Klistu apakwe. A muli vyani muno tungalanga ukuti tukwazwilizya apakwe?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kuomba Ningo Umulimo wa Kusimikila—Kulanzyanya na Antu Yonsi mu Cifulo ca Kusimikilamo

Tukalondesya kusimikila ilandwe lisuma kuli yonsi mu cifulo cino tukasimikilamo. Nomba tungacita uli vivyo?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Ikalini mu ‘Cifoloma ca Mwamba’

Uzye ‘cifoloma ca mwamba’ cikaimililako cani? Nga antu yakautukilako uli nu kwikalilila mu mukwene?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Ivipya mu Kulongana Kwa Mukasi ka Mulungu

Mwaomvya ivyeo ivyakusambilila na mavidyo ni vikope vino yiika muli Baibo wa kusambililapo uwa pa intaneti uwa kuti New World Translation pakuti mwaipakizya lino mukupekanya kulongana na pakuti mwapalama sana kuli Yeova.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Uzye Icupo Cinu Cikazanzya Yeova?

Mu manda yakwe Malaki, Yeova atazumilanga imipepele ya antu ataali ni cisinka kuli ya wao. Uzye atwalane ndakai, yangatwalilila uli ukuya acisinka?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Citemwiko ca Cumi Caya Uli?

Yeova akalonda ukuti mu cupo mwaya insansa, wikako masunde akaavwa aina Klistu ukusoolola ningo wino yangatwalana nawe pa kuti yaya ni nsansa nga yatwalana.