Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO Novemba 2017

Muli Magazini wii muli vipande vya kusambililamo ukutandikila mu Mulungu wakwe Dizemba 25, 2017 ukufika Januwale 28, 2018.

Twaimba nu Luzango!

Ngi cakuti mukauvwa insonyi kwimbila pamwi ni cilongano, mungacita uli pakuti mucimvye intanzi iyo nu kulaomvya izwi linu ku kulumbanya Yeova?

Uzye Mukazina Muli Yeova?

Mapekanyo ya misumba ya kuzinamo yakatusambilizya pali vino Yeova akaelela.

Mwaya nu Mulinganya nu Luse Wakwe Vino Yeova Waya

Uzye imisumba ya kuzinamo ikalangilila uli uluse lwakwe Yeova? Ikatusambilizya vyani pali vino akalola umi? Uzye ikalanga uli ukuti waya nu mulinganya?

“Kapeela wa Luse Akapolelelwa”

Tungaomvya insita itu, amaka, na vyuze vino twakwata uku kutungilila umulimo wa kusimikila pa Wene.

Mwakana Imyelenganyizizye ya Antu Amuno Nsi

Swensi kwene tulinzile ukuicingilila uku myelenganyizizye ya antu amuno nsi pakuti itavulunganya imyelenganyizizye itu. Uvwini vintu 5 ivikulangilila imyelenganyizizye ya antu amu nsi.

Mutaleka Iciliconsi Camulesya Ukwika Mano ku Cilambu

Pacisila ca kwiusya aina pa ucindami wa upaalilo uno yakwata, mutumwa Paulo wayapeezile ukucelula kumwi ukusuma sana.

Uzye Mungacita Uli Pakuti Muyelele Nga Mwakukila ku Cilongano Icipya?

Ndi cakuti mwakuukila uku cilongano cuze, mungauvwa intete. Mungacita uli pakuti muyelele?