Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Uzye Ndakai Aaweni Aakacita Vino Yeova Akaalonda?

 Isambililo 1

Uzye ya Nte Yakwe Yeova Aantu ya Musango Ci?

Uzye ya Nte Yakwe Yeova Aantu ya Musango Ci?

Ku Denmark

Ku Taiwan

Ku Venezuela

Ku India

Uzye mwemo mwamanyako ya Nte Yakwe Yeova yanga? Limwi ya Nte yamwi mwapalamana nu kupalamana, nanti limwi mukaomba nayo, nanti ukuya nayo uku sukulu. Nandi limwi, mwatala mwalanzyanyapo nayo ivyaya muli Baibolo. Nga fwandi fwe ya Nte, twaya uli, Nupya, u mulandu ci uno tukaneenelako antu yauze pali vino twazumila?

Naswe kwene twaya wa yantu yonsi. Kuno twafuma kwapusana-pusana, ni mikalile yaya ipusane-pusane. Yamwi yaali umu mipepele yuze, nga yamwi yene yatazumiile na Leza kwene. Lino tutatala twaya ya Nte, swensi kwene twasumvileko sana mano uku kusambilila vino Baibolo ikasambilizya. (Milimo 17:11) Twazumiile vino twasambilile, kapya sweineco twasoolwile ukupepa Yeova Leza.

Ukusambilila Baibolo kukatwavwa sana. Nafwe kwene, twaya na mavya, nupya tukaluvyanya wakwe vino cikacitikila antu yonsi. Nomba, nga twalemasya ukulondela vino tukasambilila muli Baibolo, ivintu vikaziipa. (Masamu 128:1, 2) Cintu cii, ali cino cikalenga ukuti twaneenako anji ivintu ivisuma vino tukasambilila muli Baibolo.

Tukauvwila masunde yakwe Leza. Masunde yaa aaya muli Baibolo yakatwavwa ukuya nu wikalo usuma nu kucindika antu yauze, nupya tukaaya ni miyele isuma iili wa ufumacumi ni cikuuku. Masunde yayo yaka-azwa antu yonsi ukuombesya nu kuya nu umi usuma, nakupya, yaka-avwa amu lupwa ukuvwana nu kuya ni miyele isuma. Swemo twasininkizya ukuti “Leza ataya na kasoozi,” cili cino fwensi kwene twaya umwi uvi lyonga umwaya antu aafuma umu mpanga izingi; tusipatana pa mulandu nu kupusana kwa nkanda nanti impanga ino tukaikalamo. Ukuya kwene, twaya sile wakwe vino antu yonsi yaya, nomba swemo twaiyela sana.—Milimo 4:13; 10:34, 35.

  • A muli vyani muno ya Nte Yakwe Yeova yakolana na antu yauze?

  • I miyele ci isuma ino ya Nte yasambilila muli Baibolo?