Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Uzye Ndakai Aaweni Aakacita Vino Yeova Akaalonda?

 Isambililo 25

U mulandu ci Uno Tukakuulila Ama Ng’anda ya Wene, Nupya Tukayakuula Umu Musango Ci?

U mulandu ci Uno Tukakuulila Ama Ng’anda ya Wene, Nupya Tukayakuula Umu Musango Ci?

Ku Bolivia

Ku Nigeria, Ng’anda ya Wene iya mpiti ni ipya

Ku Tahiti

Izina lyakuti Ng’anda ya Wene lyalinga, pano amazwi amuli Baibolo yano tukasambilila papaa, aa Wene Wakwe Leza, uno Yesu wakosoolanga sana.—Luka 8:1.

Vili vifulo vya kupepelapo kwa cumi. Pa Ng’anda ya Wene pali pano tukapekanyizizya umulimo wa kukosoola ilandwe lisuma ilya Wene. (Mateo 24:14) Ma Ng’anda ya Wene yatakolana umu mikuulile, nomba yonsi kwene yaya alinge sile, kupya pa ma Ng’anda ya Wene aingi paya ivilongano viili nanti ukulutapo. Mu myaka inono sile iyapitapo, twakuuzile ma Ng’anda ya Wene aingi sana (ngu kwankanya, tungati twakuulanga aali 5 cila-wanda) pakuti ivilongano vino vikuvula vikwate umwa kulonganila. Nomba uzye tukakwanisya uli vii?—Mateo 19:26.

Ma Ng’anda ya Wene yakakuulwa ukuomvya imisangulo iitu. Mu ma Ng’anda ya Wene mwaya akambokosi na kauze aka misangulo ya Makuule ya ma Ng’anda ya Wene mu Nsi Yonsi. Misangulo ii yakaituma uku maofesi pakuti yangaiomvya ku kukuulila ma Ng’anda ya Wene na yauze nanti ukuzifya ma Ng’anda ya Wene; mu mpiya zii mutaaya iciwezya.

Aakakuula ma ng’anda ya wene yakaitemelwa sile yasilipilwa. Mu mpanga zingi, mwaya Utumaumba twa Makuule ya ma Ng’anda ya Wene. Mu tumaumba tuto, mwaya aomvi ya makuule na yakakuula yakuitemelwa aakaya uku vilongano ivipusane-pusane umu mpanga yao kwene, nu ku ncende izyayela ukutali sana pakuti yakatungulule umulimo wa kukuula nu kusambilizya ya Nte aku cilongano cico ivya kukuula. Mu mpanga zyuze namo mwaya Komiti ya Makuule ino yasonta ukwangalila umulimo wa kukuula nu kuzifya ma Ng’anda ya Wene uku mpanga ino yayelako. Ya eluda aamanya ningo ukukuula yakalangilila amu vilongano ivya kukuula, alino yonsi aamanya utumilimo tupusane-pusane yakaaitemelwa ukuomba. Ponsi pano yakukuula Ing’anda ya Wene, amu cilongano cino yakukuulila aliyo yakavulapo. Umupasi wakwe Yeova, alino nu kuombesya kwa antu yakwe, vili vino vikalenga ukuti umulimo waombeka ningo.—Masamu 127:1; Kolose 3:23.

  • U mulandu ci uno tuka-amila ivifulo vya kupepelapo tuti ma Ng’anda ya Wene?

  • Tukakwanisya tukutuuli ukukuula ma Ng’anda ya Wene umu nsi yonsi?