Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Uzye Ndakai Aaweni Aakacita Vino Yeova Akaalonda?

 Isambililo 23

Uzye Amabuku Itu Yakalembwa Umu Nzila Ci, Nupya Yakasenulwa Yakutuuli?

Uzye Amabuku Itu Yakalembwa Umu Nzila Ci, Nupya Yakasenulwa Yakutuuli?

Ciputulwa ca Kulemba, uku U.S.A.

Ku South Korea

Ku Armenia

Ku Burundi

Ku Sri Lanka

Pa kuti tukosoole “Landwe Lisuma” uku yantu “amisango yonsi, ni mitundu ni ndimi ni nko zyonsi,” tukapanga mabuku umu ndimi izingi ukuluta na pali 600. (Umbwilo 14:6) Ngu mulimo uu ukome vii, tukauomba tukutuuli? Twakwata aomvi aakalemba amazwi alino na ya kasenula ukuluta 3,000, nupya yonsi kwene yaa, a ya Nte Yakwe Yeova aakaikala umu mpanga izipusane-pusane.

Nkoleelo amazwi yakalembwa umu Cizungu. Iumba Ilikatungulula likaangalila umulimo uno Iciputuulwa ca Kulemba icayela apa maofesi itu akalamba ikaomba. Iciputulwa cico cikaangalila umulimo wakulemba uukaombwa pa maofesi akalamba na pa maofesi anono yamwi-yamwi. Kukwata ya kalemba apusane-pusane kukatwavwa ukulemba malyasi yano antu amu mpanga izipusane-pusane yakatemwa.

Ndi yapekanya amazwi, yakayatuma kuli ya kasenula. Amazwi yano yalemba umu Cizungu yakayapitulukamo, kuzifyamo nu kuzumilizya ukuti yaya ningo, alino yakayatuma apa Intaneti kuli ya kasenula mu nsi yonsi, pakuti yakasenule, kupitulukamo, nu kuwelengamo ningo-ningo. Yakaombesya ukuomvya ‘amazwi alungikwe ningo acumi’ amu lulimi lwao aakulondolola ivili umu Cizungu.—Lukala Milandu 12:10.

Ya Kompyuta yaka-avwa ukumala zuwa incito. Kompyuta itanga-iombe vino antu yakaomba pa kulemba nu kusenula. Nomba, imilimo ino antu yakaomba ikaombeka zuwa ndi yakuomvya ya Kompyuta. Ya Nte Yakwe Yeova yapanga utantiko wa pali Kompyuta uno yakati Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS); ili ino ika-avwa ukulemba ivyeo umu ndimi zingi cuze nu kwikamo ivikope alino nu kupekanya ukupulinta.

U mulandu ci uno tukaombesya vii, kula nalino indimi zimwi zikavwangwa sile na antu anono? Umulandu u wakuti Yeova akalonda ukuti “muntu wensi atuulwe nu kumanya icumi.”—1 Timoti 2:3, 4. 

  • Uzye mabuku itu tukayalemba tukutuuli?

  • U mulandu ci uno tukasenwila mabuku itu mu ndimi izingi?