Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Uzye Ndakai Aaweni Aakacita Vino Yeova Akaalonda?

 Isambililo 27

Uzye Laibulale ya pa Ng’anda ya Wene Ingatwavwa Umu Nzila Ci?

Uzye Laibulale ya pa Ng’anda ya Wene Ingatwavwa Umu Nzila Ci?

Ku Israel

Ku Czech Republic

Ku Benin

Ku Cayman Islands

Uzye mungatemwa ukulondelezya ivyeo ivingi pa kuti mumanye sana Baibolo? Uzye mukalondesya ukumanya sana ilembelo limwi, nanti umuntu, incende, nanti icintu cimwi cino yalanda muli Baibolo? Nanti uzye mukatala mwelenganyapo ndi cakuti Izwi Lyakwe Leza lingamwavwa ukumalisya uwavya uno mwakwata? Nga a vino caya, muce muomvye laibulale ya pa Ng’anda ya Wene.

Mukazanwa impapulo izika-avwa ukulondelezya ivyeo. Limwi, mutali mukwate impapulo izikalanda pali Baibolo zino ya Nte yakapanga. Nomba, laibulale ya pa Ng’anda ya Wene yakwata impapulo izingi kumwi ni izipya. Limwi laibulale iyo ingakwata ma Baibolo apusane-pusane, ni buku likalondolola mazwi, na mabuku asi yakwe ya Nte. Nga mukulonda, mungaaomvya laibulale lino mutatala mwatandika ukulongana nanti lino mwafuma. Ndi cakuti pa Ng’anda ya Wene paya Kompyuta, limwi ikapo Watchtower Library. Uli utantiko wa pa kompyuta uwa kwata impapulo izingi cuze nupya wangupala ukuomvya ndi mukulonda ukumvwikisya izwi limwi ilya muli Baibolo nanti ilembelo.

Laibulale iyo ika-avwa asambi amwiSukulu lya Mulimo Wakwe Leza. Ndi cakuti mwalembesya umwisukulu lilyo, mungaomvya laibulale ya pa Ng’anda ya Wene lino mukupekanya ilyasi lino yamupeezile. Umwangalizi wi sukulu aaliwe akaangalila laibulale. Aaliwe wakwata umulimo wakulola ndi cakuti amabuku yonsi apya amunoyali nu kuti yakusungwa ningo. Umwangalizi wiyo, nanti Nte aakamusambilizya Baibolo alamulangilila ivya kuzana ivyeo vino mukulonda. Nomba, tutafwile ukusenda ibuku nandi limwi ukufuma umu laibulale ya pa Ng’anda ya Wene. Alino, swensi kwene tulinzile ukusunga ningo mabuku, kupya kusi kusila mwenemo.

Baibolo ikalondolola ukuti pa ‘kumanya Leza’ tufwile ukuitemelwa ukulondelezya ivyeo wakwe vino tungalondelezya ‘i vyuma iviziikame.’ (Amapinda 2:1-5) Laibulale ya pa Ng’anda ya Wene ilamwavwa ukulondelezya ivyeo vino mukulonda.

  • I vyani ivyaya muli laibulale ya pa Ng’anda ya Wene vino mungaomvya?

  • Aaweni aangamwavwa ukumanya ivya kuomvya laibulale?