Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Uzye Ndakai Aaweni Aakacita Vino Yeova Akaalonda?

 Isambililo 18

Tuka-avwa Uli Aina Itu Lino Yali ni Intazi Izipisye?

Tuka-avwa Uli Aina Itu Lino Yali ni Intazi Izipisye?

Ku Dominican Republic

Ku Japan

Ku Haiti

Ndi kwacitika uzanzo, ya Nte Yakwe Yeova yakapekanya zuwa-zuwa ivintu kukwazwa aina yao aali umu uzanzo. Ukuombesya kuu kukalangilila vino twatemwana. (Yoane 13:34, 35; 1 Yoane 3:17, 18) I vyani vino tukacita pa kwavwa yano yaponelwa na mazanzo?

Tukasangula impiya. Lino kwali icipowe icipisye umu Yudeya, Aina Klistu akutandikilako amu Antioki yatumile impiya kuli yakapepa yauze aku Yudeya. (Milimo 11:27-30) Naswe kwene ndi tuvwa ukuti aina itu uku ncende zimwi yali ni intazi, tukatumako imisangulo ino tukasangula umu cilongano pakuti yakakalilemo ivikulondekwa.—2 Kolinto 8:13-15.

Tukayapeela ivikalondekwa. Ya eluda a ku ncende ukwacitikila uzanzo yakaombesya ukulonda yonsi amu cilongano conga na conga pa kuti iyamanya ndi cakuti aina itu yonsi apano yali nupya yali ningo. Komiti ikasakamala aali mu mazanzo iikaangalila umulimo wakupeela yonsi ivyakulya, manzi akumwa, ivyakuzwala, umwakulaala, ni milembo. Ya Nte aamanyako ukuomba imilimo imwi yakafuma uku mpanga zya kutali nu kuilipilila aineco ukuyafika uku ncende ukwacitika uzanzo pa kuti yakazwilizye ukuzifya mang’anda ya ina itu na ma Ng’anda ya Wene ati-yononeka. Ukulemana kuno twalemana umwiuvi litu u kukatwavwa ukupekanya zuwa-zuwa ivya kwazwilizya aina itu lino yali na mazanzo. Nanti cakuti tuka-avwa “yano twataila nayo,” tuka-avwa na antu kwene yano tusipepa nayo.—Galatiya 6:10, NW.

Tukayakomelezya ukuomvya amalembelo. Antu aaponelwa nu uzanzo yakalondeka ukuyakomelezya sana. Lino kwacitika amazanzo, Yeova aakatupeela amaka, pano “Leza ali ntulo ya kutekeziwa konsi.” (2 Kolinto 1:3, 4) Tukalanzyanya na aaponilwe na mazanzo pa malayo ya muli Baibolo, yakateekeziwa lino tukuyaneena ukuti Uwene Wakwe Leza ulafumyapo amavya aakacuzya antu.—Umbwilo 21:4.

  • I vyani ivikalenga ukuti ya Nte yazana zuwa inzila yakwazwilamo yano yaponelwa nu uzanzo?

  • U wavwilizyo ci uwa mu malembelo uno tukapeela aapusuka umu uzanzo?