Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Uzye Ndakai Aaweni Aakacita Vino Yeova Akaalonda?

 Isambililo 10

Uzye Ukupepela Leza Capamwi Umu Lupwa Kuli Kutuuli?

Uzye Ukupepela Leza Capamwi Umu Lupwa Kuli Kutuuli?

Ku South Korea

Ku Brazil

Ku Australia

Ku Guinea

Kutandika mpiti, Yeova akaalonda ukuti cila-lupwa lwasyako insita yakukolongana pamwi, kuti yakomelezyanya nu kwazwana pakuti yaye ya cuza yakwe Leza sana. (Amalango 6:6, 7) Ali mulandu uno ya Nte Yakwe Yeova yakasiilako insita cila-mulungu pakuti yapepela Leza pamwi umu lupwa—pali pano yakalanzyanya vyakwe Leza kulingana na vino ulupwa lufwile ukuombelapo. Nanti cakuti mwemo mukaikala sile mwenga, mungaomvya insita iyo uku kuwelenga sana nu kusambilila ivingi pa malyasi amuli Baibolo nu kulapepa kuli Leza.

Kupepa Leza umu nzila ii kuka-avwa ukuya sana ya cuza yakwe Yeova. Baibolo ikati: “Mupalame kuli Leza, nga nawe amapalama kuno muli.” (Yakobo 4:8) Pa kumanya sana Yeova, tufwile ukusambilila sana Baibolo pa kuti tuvwikisye ivingi pali vino waya na vino akacita ivintu. Inzila imwi iyangupale ino mungaomvya pa kuti mwapepa Leza capamwi mu lupwa, u kuwelenga Baibolo pamwi; limwi mungaalondela vino yakatantika cila-mulungu umwisukulu lya Mulimo Wakwe Leza. Munga-ankana ivikomo vya kuwelenga umu Baibolo nga alino imulanzyanya vino muvwa umu Malembelo yayo.

Kuka-avwa amu lupwa ukutemwana sana. Ya iya na aci, alino na avyazi na ana yao yakauvwana sana ndi cakuti yakasambilila pamwi Baibolo. Kupepa kuu kulinzile ukuleta uluzango, nu mutende, nupya amu lupwa yalinzile ukumvwa ningo ndi uwanda wakupepa wafika. Avyazi yangaalonda ivyeo vya kulanzyanya kulingana ni misinku ya ana yao; nga yakulonda, yangaomvya malyasi amu Ulupungu lwa kwa Kalinda nanti Loleni! Limwi mungalanda pa ntazi izikaizila ana ndi yali uku sukulu, na vino yangacimvya intazi zizyo. Nupya mungaaipakizya nu kwimbila pamwi injimbo zino tuliimba apa kulongana, nanti sile ukwikapo nu twakulya lino mwamala ukupepa kuko.

Ukukwata insita ii iyakupepa Yeova capamwi, kulazwa yonsi amu lupwa ukutemwa sana Izwi Lyakwe Leza, nakupya mulapolelelwa cuze.—Masamu 1:1-3.

  • U mulandu ci uno tukasiilako insita ya kupepa Leza capamwi umu lupwa?

  • Uzye avyazi yangacita uli pakuti yonsi umu lupwa yauvwa ningo lino yakupepa Leza capamwi?