Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Uzye Ndakai Aaweni Aakacita Vino Yeova Akaalonda?

 Isambililo 28

I Vyani Ivikazanwa Apa Adelesi Itu Iya pa Intaneti?

I Vyani Ivikazanwa Apa Adelesi Itu Iya pa Intaneti?

Ku France

Ku Poland

Ku Russia

Yesu wanenyile alondezi yakwe ati: ‘Lekini uluswepo lwinu lwalolekela uku yantu yonsi, pakuti yalole imilimo inu isuma kuti yalumbanye Tata winu uwa mwiyulu.’ (Mateo 5:16) Acino fwandi, tukaomvya ningo iviombelo vya ndakai ukwikako sile na Intaneti. Pa adelesi itu iya pa Intaneti iya www.jw.org, paya ivyeo ivingi pali vino ya Nte Yakwe Yeova yazumilamo na vino yakaomba. Uzye i vyeo ci vivyo?

Paya amasuko amuli Baibolo uku mauzyo yano antu yakauzya sana. Mungazana amasuko ku mauzyo yamwi-yamwi ampomvu yano antu yakauzya. Mauzyo yamwi 6 yasukwa muli ka tulakiti kakuti Uzye Mungatemwa Ukumanya Icumi? kano twika apa Intaneti umu ndimi 400. Nupya paya Baibolo yakuti New World Translation umu ndimi izingi sana, alino na mabuku aingi aangamwavwa ukusambilila Baibolo, aali wi buku ilyaya nu mu Ciyemba ilyakuti Cinshi Baibolo Isambilisha alino na ya mangazini apya akuti Ulupungu lwa kwa Kalinda na Loleni! Mpapulo zii izingi mungaziwelengela pa Intaneti kwene nanti ukumvwa vino yawelengela limwi, alino nga mukulonda, mungazikopa umu musango wa PDF, wa EPUB, nanti amazwi yano yawelengela limwi. Alino nga mukulonda, mungapulintako vimwi pakuti mupeeleko umwi aakulonda umu lulimi lwakwe! Paya na ma vidyo amu ndimi zya uciulu izingi cuze. Mungakopa na mazwi yano yawelenga Baibolo mu mazwi atikanye ningo, nanti vyangalo vya muli Baibolo, ni njimbo izisuma cuze zino mungauvwako lino mukupuuza.

Mulazana penepo ni vyeo vya cisinka pali ya Nte Yakwe Yeova. Navyuze vino tukaika apa Intaneti a malyasi na ma vidyo aakalanga vino tukaomba umu nsi yonsi, ivintu ivikacitikila ya Nte Yakwe Yeova na vino tukaavwa anji yano yakucula. Mulazana ni vyeo vyakumumanyisya pa maukongano, alino ni vyeo pa maofesi a Nte Zyakwe Yeova.

Vintu vii vikatwazwa ukulolekela wa luswepo uku yantu yonsi, kumwi na ayela uku ncende zya kutali sana pakuti yamanye icumi. Antu aku mpanga zyonsi, kumwi ni mpanga izyaela uku mpela-mpela ya nsi ukwilunji, yakasambilila. Cino tukapepelapo i cakuti “Izwi lyakwe Yeova lyasalanganyiziwa zuwa” umu nsi yonsi pakuti Leza alumbanyiziwe.—2 Tesalonika 3:1, NW.

  • Uzye adelesi ya www.jw.org ika-avwa ikutuuli antu aingi ukumanya icumi ca muli Baibolo?

  • I vyani vino mungatemwa ukulonda pa adelesi itu ya pa Intaneti?