Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Mungaya ni Nsansa pa Ng’anda

 CIPUTULWA 1

Mwaleenga Leza Pakuti Aamwazwa Ukuya ni Nsansa Umu Cupo

Mwaleenga Leza Pakuti Aamwazwa Ukuya ni Nsansa Umu Cupo

“Pa utandiko Leza wayaumvile umonsi nu mwanaci.”—Mateo 19:4

Yeova * u watwalizye umonsi nu mwanaci akutandikilapo. Baibo ikatunena ukuti waumvile umwanaci wakutandikilapo nu ‘kumuleta uku monsi.’ Adamu wazanzile cuze icakuti avwanga ati: “Wii ifupa ukufuma ku mafupa yane nu munyefu ukufuma ku munyefu wane.” (Utandiko 2:22, 23) Yeova acili akaalonda ukuti aatwalana yaaya ni nsansa.

Lino mwatwalana sile, mungaelenganya ukuti vyonsi vilaya sile ningo. Nomba, icisinka i cakuti, nanti sile iya na mama aatemwana sana, nayo kwene insita zimwi yakaaya ni ntazi. (1 Kolinto 7:28) Umu kabuku kaa, mulazanamo ivyeo ivyaya muli Baibo ivingamwazwa ukuya ni nsansa umu cupo na pa ng’anda ndi cakuti mukuviomvya.—Masamu 19:8-11.

 1 MWACINDIKA ICIFULO CINO YEOVA WAMUPEELA

BAIBO IKATI: Umonsi ali mutwe wa lupwa.—Efeso 5:23.

Ndi cakuti mwemwe ya iya, Yeova akaalonda ukuti mwasunga ningo ya mama inu. (1 Petulo 3:7) Leza waumvile umwanaci ukuti aye kaazwa, nupya akaalonda ukuti mwe ya iya mwacindika ya mama inu nu kuyatemwa. (Utandiko 2:18) Mufwile ukutemwa sana ya mama inu nu kuitemelwa mweineco ukukolezya vino yakalonda ukuluta vino mukalonda mweineco.—Efeso 5:25-29.

Ndi cakuti mwatwalwa, Yeova akaalonda ukuti mwacindika sana ya winu nu kuyaavwa ukuti yaomba ningo. (1 Kolinto 11:3; Efeso 5:33) Mwayavwa ukuti vino yapingulapo ukuti mucite, vyaomba ningo, nupya mwombela pamwi nayo. (Kolose 3:18) Ndi cakuti mukucita vivyo, yawinu yalamutemwa sana nupya mulaazanzya Yeova.—1 Petulo 3:1-6.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Mwauzya yawinu iyamuneena vino mungacita pakuti muye iya nanti umuci musuma. Mwasumbako sana mano lino yatandika ukumunena vino mungacita, nupya ndi pali pano mufwile ukuzifya, mwaezya na maka ukuombelapo

  • Mwaya ateekele. Cilaseenda insita pakuti mwensi mweili muce musambilile ivya kuzanzyanya

2 MWASAKAMALANA SANA

BAIBO IKATI: Mulinzile ukusumba mano ku vintu ivingaziipila yawinu. (Filipi 2:3, 4) Mwalanga ukuti mwatemwa sana yawinu muli vino mukuyacitila, nupya mwaiusya ukuti Yeova akaalonda aomvi yakwe ‘yaateeka imyenzo.’ (2 Timoti 2:24) Umuntu “akacincila ukuvwanga, ivivwangwa vyakwe vikatota wa mupeni. Lelo amazwi ya muntu wa mano yali wa mulembo ku antu avule.” Fwandi mwasoolola ningo amazwi. (Mapinda 12:18) Umupasi wakwe Leza ulaamwavwa ukuya ni cikuuku nu kutemwa lino mukuvwanga.—Galatiya 5:22, 23; Kolose 4:6.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Mwapepa kuli Leza pakuti mwaya ateekele, nupya mwaipekanya ukukutika lino mutatala mwatandika ukulanzyanya na yawinu pa vintu vimwi ivyati-vitala sana

  • Mwatala mwelenganya pali vino mukulonda ukulanda na vino mungavwanga ningo

 3 MWAUVWANA

BAIBO IKATI: Ndi mwatwalana, ala mwaya “umwili onga” na wino mwatwalana nawe. (Mateo 19:5) Nomba kwene ala mucili antu yaili nupya mungaelenganya ivipusane. Fwandi mufwile ukusambilila ukuvwana umu myelenganyizizye na muli vino mukayuvwa. (Filipi 2:2) Cacindama sana ukuombela pamwi lino mukupingula pali vimwi. Baibo ikati: “Kupandwa mano u kukalenga ukuti mapange yacitike.” (Mapinda 20:18, NW) Mwaleka Baibo iyamutungulula lino mukupingula pa vintu ivicindame.—Mapinda 8:32, 33.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Mwanena yawinu vino mukuyuvwa, asi kupeleela sile apa vyeo vitupu

  • Mwauzyako yawinu lino mutatala mwapingulapo ukucita vimwi

^ par. 4 Yeova ali zina lyakwe Leza ilyaya muli Baibo.