Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 CIPANDWA 7

Who Was Jesus?

Who Was Jesus?

Yeova watumile Yesu ukwiza pano nsi. 1 Yoane 4:9

Ndi tukulonda ukuzanzya Yeova, tulinzile ukuvwila umuntu na muze wampomvu. Mpiti sana lino Yeova atali aumbe Adamu, wapanzile umungeli wa maka ukwi yulu.

Mu kupita kwa nsita, Yeova watumile umuntu wiyo ukwizavyalwa mu muzi wa Betelemu mu mukazyana nacisungu, Malia. Umwana wii yamutemile izina yati Yesu.—Yoane 6:38.

Lino Yesu wali pano nsi, wakolanyanga Leza imiyele muli vyonsi. Wali ni cikuuku, lukundo, kapya antu yamufikilanga. Atuvwanga intete zya kusambilizya antu icumi pali Yeova.

 Yesu waombanga ivintu visuma, nomba antu yamupasile. 1 Petulo 2:21-24

Yesu wapozyanga na alwale nu kututulula yamwi yano yafwile.

Yasimapepo yapasile Yesu pano wanenanga antu ukuti vino yasimapepo yaya yasambilizyanga, vyali ivya ufi, ni miyele yao yali iyipe.

Yasimapepo yalyombelike aina Loma kuti yume Yesu nu kumumola.