Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Mwauvwila Leza alino mulikala manda pe

 CIPANDWA 2

Who Is the True God?

Who Is the True God?

Leza wa cumi waya sile wenga, izina lyakwe a Yeova. (Masamu 83:18) Tutanga tumulole pano wene u Mupasi. Watutemwa, kapya akalonda nafwe kwene tumutemwe. Akalonda nu kuti twatemwa antu yonsi. (Mateo 22:35-40) Ali wa Papelapela, Kaumba wa vintu vyonsi.

Wino Leza watandikiile ukuumba, nawe kwene wali umupasi uwa maka; pa cisila umuntu wiyo wizile amanyikwa ukuti a Yesu Klistu. Yeova waumvile na angeli.

Yeova u waumvile ivintu vyonsi ivyaya umwi yulu . . .  na pano nsi. Uumbwilo 4:11

Yeova wapanzile intanda ni nsi, na vyonsi ivyaya pano nsi.—Utandiko 1:1.

Waumvile umuntu wa nkolelo Adamu ku lukungu lwa musili.—Utandiko 2:7.