Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Mwauvwila Leza alino mulikala manda pe

 CIPANDWA 1

How Do We Listen to God?

How Do We Listen to God?

Leza akalanda naswe kupitila muli Baibo. 2 Timoti 3:16

Leza wa cumi wanenyile antu yamwi kulemba amelenganyo yakwe mwi buku lyonga ilya muzilo. Ibuku lilyo a Baibo. Umwaya mazwi ampomvu yano Leza akalonda kuti mumanye.

Leza u wamanya ivingazipila antu, nupya ali Ntulo ya mano yonsi. Ndi mukuvwila vino akumunena, mungaya a mano sana.—Amapinda 1:5.

Leza akalonda kuti antu yonsi mu nsi yawelenga Baibolo. Ndakai, Baibolo yalembwa mu ndimi izingi.

Ndi mukulonda ukumvwa kuli Leza, mulinzile ukuwelenga nu kuvwikisya Baibolo.

 Antu konsi konsi sile yakuvwa. Mateo 28:19

Ya Nte Yakwe Yeova yangamwazwa ukuvwikisya Baibolo.

Yakasambilizya antu icumi pali Leza mu nsi yonsi.

Yasilipilisya nu kulipilisya pa kusambilizya. Nakapya mungasambilila pali Leza ku Ng’anda ya Wene iya Nte Zyakwe Yeova iyayela lwa ku mwinu..