Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Mwauvwila Leza alino mulikala manda pe

 CIPANDWA 5

The Great Flood​—Who Listened? Who Did Not?

The Great Flood​—Who Listened? Who Did Not?

Antu aingi mu manda yakwe Nowa yacitanga iviipe. Utandiko 6:5

Adamu na Eva yavyazile ana, na antu pano nsi yavuzile. Mu kuya kwa nsita, angeli yamwi yalemenkine na Satana mu kupondokela Leza.

Yizile apa mpanga ya pansi, iyazwala imiili ya untu pa kuti yatwale anaci. Anaci yavyazile ana aonsi vimapombolo. Ana yayo yali aipe, alino yali a maka sana.

Mu nsi mwazuzile acitanga ivintu viipe. Baibolo ikati: ‘Ui wa muntu wavuzile umu nsi, nupya umwenzo wa muntu welenganyanga sile iviipe vitupu insita yonsi.’

 Nowa uvwilile Leza, apanga ni ciwato. Utandiko 6:13, 14, 18, 19, 22

Nowa wali umuntu musuma. Yeova wanenyile Nowa ukuti alonona antu aipe kuli mulamba mukalamba.

Nakapya Leza wanenyile Nowa ati akuule iciwato cikulu, nu kwingizyamo ulupwa lwakwe ni misango yonsi ya nyama.

Nowa wacelwile antu ukuti kulaya Mulamba, nomba yene yatuvwilile. Yamwi yamusekanga; yamwi yamupatiilepo nu kumupata.

Lino Nowa wamazile ukupanga iciwato, wingizye imisango ni misango iya inyama.