Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Ibuku Lyane Ilya Malyasi Amuli Baibo

 ILYASI 56

Saulo, Umwene Wa Kutandikilako Uwa Ina Izlaeli

Saulo, Umwene Wa Kutandikilako Uwa Ina Izlaeli

LOLA Samueli akwitila mafuta pa mutwe wa monsi. Mpiti, apa kulangizya ukuti umuntu umwi watasoololwa ukuya umwene, yaamwitilanga mafuta apa mutwe. Yeova waneenyile Samueli ukwitila mafuta pa mutwe wakwe Saulo. Mafuta yaayo yaali aanunkile ningo.

Saulo ateelenganyanga nu kuti nawe angaya umwene. Acino, waneenyile Samueli ati: ‘Nemo nafuma umu mutundu wakwe Benjamini, umutundu uwacepesya umu Izlaeli. Ngi cani cino waneenela wati nene ndaya umwene?’ Yeova watemilwe Saulo pano Saulo ataalondanga ukuitutumula kwati ali wa mpomvu ukuluta auze. Ali cino Leza wamusoolwile ukuya umwene.

Nomba Saulo ataali umupiina nanti aataacindama. Wafumile umu lupwa lwa yasambazi, napya wali umusuma sana nupya umutali. Wali umutali ukucila yonsi umu Izlaeli. Nakupya, Saulo wakweti sana ulwilo na amaka. Antu yaatemilwe cuze lino Yeova wasoolwile Saulo ukuya umwene. Lyene yaatandike ukupunda yakuti: ‘Aalukuya nu umi u mwene!’

Alwani ya ina Izlaeli yene yaatwalilile ukuya na amaka sana. Nupya, yaatwalilile ukucuzya aina Izlaeli. Lino Saulo watandike sile ukuteeka, aina Amoni iizile uku kuyalwisya. Nomba Saulo walonganiike asilika yakwe ku kulwisya aina Amoni nu kuyacimvya. Lyene antu yaatemilwe sana ukuti Saulo u wayateekanga.

Pa myaka ingi lino Saulo wateekanga, watungululanga aina Izlaeli nu kucimvya alwani yao aingi. Saulo wakweti nu mwanakwe umonsi, umusipe, wino yaatangi Yonatani. Umonsi wii Yonatani wavwilizyanga sana aina Izlaeli ukucimvya alwani yao. Nomba alwani aatwaliliile ukuyacuzya sana yaali aa Filisiti. Wanda umwi aaFilisiti aingi wakwe cimwi izile uku kulwisya aina Izlaeli.

Samueli waneenyile Saulo ukuti atatala aye uku kulwa kufikila lino Samueli aliiza-apeele impolelwa kuli Yeova. Nomba Samueli atiizile zuwa. Lyene Saulo uvwile intete sana ukuti limwi aaFilisti yangatandika ulwi, acino wapeezile impolelwa iiyo. Lino Samueli wizile, waneenyile Saulo ati vino wacisile, u kukaanaya ni cuvwila. Wamuneenyile ati: ‘Yeova alasoolola muze ukuya kateeka wa ina Izlaeli.’

Kufuma papo Saulo waluvyanyizye nupya. Lyene Samueli wamuneenyile ati: ‘Caziipa ukuvwila Yeova ukucila ukumupeela uwila wa mfwele isuma cuze. Lyene vino wakaana ukuvwila Yeova, utalatwalilila ukuya umwene wa ina Izlaeli, Yeova amakufumyapo.’

Tungasambililako icintu icisuma sana kuli vii. Tukusambilila ukuti cacindama sana ukuvwila Yeova lyonsi. Nakupya, tukusambilila ukuti umuntu umusuma ndi vino Saulo waali, angasenuka nu kuya umwipe. Fwemo tutafwile ukuya antu aipe, uzye asi avivyo?

1 Samueli ivipande 9 kufika uku 11; 1 Sam 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Samueli 1:23.