Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Ibuku Lyane Ilya Malyasi Amuli Baibo

 ILYASI 42

Punda Wavwanga

Punda Wavwanga

UZYE watala uvwapo punda akuvwanga? Limwi ungati, ‘Awe ntuvwapo. Inyama zisivwanga.’ Nomba Baibo ikalanda pali punda uwavwanzile. Leka tulole vino caali.

Caali lino aina Izlaeli yaipekanyanga ukwingila umu Kenani. Balaki umwene wa ina Moabu watiinanga sana aina Izlaeli. Lyene watumile yamwi ukuti yakaame umonsi umucenjele uwiziina lyakuti Balamu ukwiza-tiipwila aina Izlaeli. Balaki walavile Balamu impiya izingi cuze, acino fwandi, Balamu wakwezile pali punda wakwe nu kutandika ulwendo ukuya kuli Balaki.

Yeova ataalondanga ukuti Balamu akatipwile antu yakwe Leza. Lyene Yeova watumile umungeli wakwe nu lupanga ulutali ukuti akimilile umu nzila uku kulesya Balamu ukupita. Balamu ataaweni umungeli, nomba punda wene wamuweni. Lyene punda aezya ukupambata umungeli, nomba wafizilwe asuka alaala sile apa museo. Balamu wasosile cuze, nu kutimbula sana punda wakwe ukuomvya intuwa.

Nga alino Yeova alenga punda ukuvwanzya Balamu. Punda ati: ‘I cani cino nakucita apakuti uwanguma vii?’

Balamu ati: ‘Watundeenga ukuloleka wa cipuwa. Ndi nkwata ulupanga, nga nakukoma.’

Punda auzya ati: ‘Uzye natala nacitapo vii?’

Nga Balamu aasuka ati: ‘Awe.’

Lyene Yeova aleka Balamu ukulola umungeli uwaimi umu museo. Umungeli alanda ati: ‘I cani cino umila punda wako? Nizile uku kucinga inzila, pano utafwile ukuya tiipwila aina Izlaeli. Punda wako akana ukwimilila, nga nati-nkumoola mpiti, punda wako wene nga ntaali na mumoola.’

Balamu alanda ati: ‘Nati-nifya. Ntaali-manyile ukuti watu-wimilila umu museo.’ Umungeli aleka Balamu ukupita, na Balamu aya umu kulola Balaki. Waile aezya ukutiipwila aina Izlaeli, lelo, Yeova walenzile ukuti Balamu apolelele aina Izlaeli maila yatatu.

Mpendwa 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.