Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Ibuku Lyane Ilya Malyasi Amuli Baibo

 ILYASI 33

Yaalamba Yemba Muyenzu

Yaalamba Yemba Muyenzu

LOLA ivikucitika paa! Wii a Mose, ali ni intuwa ino wataalozya pali Yemba Muyenzu. Yano ali nayo apa mbalama, a ina Izlaeli. Nomba Falao ni iumba lyakwe yene yakumwela muli yemba. Leka tulole icalenzile ukuti ciye vii.

Twasambilile ukuti Falao waneenyile aina Izlaeli ukufuma umu Eguputo lino Leza waleesile icinkunka cakwe 10 apa ina Eguputo. Aina Izlaeli aonsi apiipi na 600,000 yaafumile umu Eguputo, pamwi na anaci aingi na ana. Alino kwali na antu yauze aingi aatandike ukupepa Yeova, aalondiile aina Izlaeli. Yonsi kwene yaasenzile imfwele, imbuzi ni ng’ombe.

Lino yatatala yatandika ulwendo, aina Izlaeli yaalenzile ivizwalo ni vintu vyuze ivyapangwa ukuomvya goldi na siluva. Aina Eguputo yaali sana ni intete, pa mulandu ni cinkunka ca kusyalikizya icayacitikiile. Acino, yaapeezile aina Izlaeli vyonsi vino yaalenzile.

Lino paapisile sile amanda anoono, aina Izlaeli yaafisile kuli Yemba Muyenzu. Lino yaafisile, yaapuuzile. Lyene, Falao na antu yakwe yaatandike ukulanguluka pa mulandu wakuti yaazumilizye aina Izlaeli ukupita. Yaalanzile iyati: ‘Twaleka azya itu yapita!’

Lyene Falao wasenwike nupya. Lilyokwene sile, wapekinye iumba lya yasilika na maceleta ya ulwi. Lyene watandike ukulondela aina Izlaeli ala ali na maceleta yakwe 600 alino na maceleta yauze yonsi amu Eguputo.

Lino aina Izlaeli yaaweni Falao ni iumba lyakwe yakuyaloondela, yuvwile sana intete. Kutaali ukwakuutukila. Kuu, kwali Yemba Muyenzu alino kuu nako kwali aina Eguputo ala yakwiza. Nomba Yeova wisile ikumbi apakasi ka yantu yakwe na ina Eguputo. Fwandi aina Eguputo yataalolaanga aina Izlaeli pakuti yayazanze.

Lyene Yeova waneenyile Mose ukusoonta intuwa yakwe pali Yemba Muyenzu. Lino Mose wacisile vivyo, Yeova wakatwisye icimuza ukufuma uku ufumondaaka. Amanzi ya muli yemba yaapaatukiine nu kwimilila kuu na kuu.

Lyene aina Izlaeli yaatandike ukupita apa musili uume. Paapisile insita itali pakuti antu aingi cuze yalambe yemba. Lyene aina Eguputo izile iyalola aina Izlaeli nupya. Azya yao yapuukanga! Lyene aina Eguputo yaatandike ukupitisya ukwingila muli yemba ala yakuloondelela aina Izlaeli.

Lino yaacisile vivyo, Leza walenzile amatayala ya maceleta aa ina Eguputo ukutandika ukusokoka. Aina Eguputo yuvwile sana intete, nu kutandika ukupunda yakuti: ‘Yeova aakulwa naswe pa mulandu wa ina Izlaeli. Lekini tufume kuno!’ Nomba ala iyacelwa mpiti.

Lii alino Yeova waneenyile Mose ukutambalika intuwa yakwe pali Yemba Muyenzu, wakwe vino wali-walola apa cikope. Lyene lino Mose wacisile vivyo, amanzi aimiliile yaatandike ukupona nu kuvimbilikizya aina Eguputo na maceleta yao. Asilika yonsi alondelelanga aina Izlaeli, yaafwilile muli yemba. Pataali nanti umwi pa ina Eguputo uwapuswike!

Aina Izlaeli yonsi kwene yaatemilwe cuze lino Leza wayapuswisye! Aonsi yonsi aina Izlaeli imvile injimbo zya kutaizya Yeova, iyati: ‘Yeova watacimvya ulwi. Watavwinta imfalasi na aakakwela penepo muli yemba.’ Nyinalenzi wakwe Mose Milyamu watoozile akangoma kakwe, na anaci yonsi yamuloondiile nu tungoma twao. Nalino yazevyanga ni nsansa, iimbaanga ulwimbo ululi-lumwi na luno aonsi iimbaanga ulwakuti: ‘Yeova watacimvya ulwi. Watavwinta imfalasi na aakakwela penepo muli yemba.’

Kufuma ivipande 12 ukufika uku 15.