Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Ibuku Lyane Ilya Malyasi Amuli Baibo

 ILYASI 5

Lyene Ukucula Kwatandika

Lyene Ukucula Kwatandika

LINO Adamu na Eva yayazinzile ukufuma umu calo ca Edeni, yaatandike ukucula sana. Lyene yaatandike ukuombesya sana pa kukwata ivyakulya. Kutaali imiti isuma iyaseekanga ivizao, kwali sile insokolo ni myunga. Vii, i vyacitikiile Adamu na Eva lino yafizilwe ukumvwila Leza nu kuta ukuya yacuza Yakwe.

Nomba, icaipisye sana i cakuti Adamu na Eva yaatandike ukufwa. Iusya ukuti, Leza wayaneenyile ukuti yalafwa nga yaca yalya ivizao vya muti umwi. Liili kwene sile lino yaliile ivizao, yatandike ukufwa. Kwene vino yaacisile vitaali vya mano foo!

Ana yakwe Adamu na Eva yonsi kwene izile yavyalwa ala Leza waziinga mpiti avyazi yao ukufuma umu calo ca Edeni. Lyene cii cikupiliula ukuti ana nayo kwene yaali nu kukota nu kufwa.

Adamu na Eva iyuvwila Yeova, nga iikalanga ningo kumwi na ana yao. Yonsi kwene nga yaali ni nsansa apa mpanga ya pansi manda pe. Nga kutaali nanti umwi uwaali nu kukota, ukulwala nu kufwa.

Leza akaalonda ukuti antu yaaya ni nsansa amanda pe, nupya a vino walaya ukuti wanda umwi antu yalaya ni nsansa. Insi yonsi ilaya isuma cuze, na antu yonsi kwene yalaya nu umi usuma. Nakupya, antu yonsi yalatemwana, nu kuya ya cuza yakwe Leza.

Nomba Eva wene watiile ukuya cuza wakwe Leza. Fwandi i calenzile nu kuti lino wavyalanga ana, camutalila sana. Uvwanga ukuwaya sana. Kukaana uvwila Leza kwamuletiile sana malanda, uzye asi avivyo?

Adamu na Eva yaviile ana aonsi na anaci aingi. Lino yavyazile umwana iyeli, yamutemiile iziina yati, Kaini. Cikonka iyeli yamutemiile yati Abeli. Uzye ivyacitikiile ana kwene yaa i vyani? Uzye watuvimanya?

Utandiko 3:16-23; 4:1, 2; Umbwilo 21:3, 4.