Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Swe Ina Klistu nu Mulimo Witu–Kabuku ka Kuomvya pa Kulongana  |  Okotoba 2017

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Ivyakucita Pakuti Mwaisambilizya Ningo Baibo

Ivyakucita Pakuti Mwaisambilizya Ningo Baibo

Uzye mungatemwa ukuzizimizya intazi wakwe Danieli? Danieli waisambilizyanga sana Izwi Lyakwe Leza kumwi sile na mausoowelo. (Dan. 9:2) Kuisambilizya ningo Baibo kungamwazwa ukuya na ucisinka. Kungamwazwa uli? Kungalenga ukuti mwataila sana malayo yakwe Yeova ukuti yalafikiliziwa. (Yoswa 23:14) Nupya kungalenga mwatemelwako Yeova, nu kutwalilila ukucita ivisuma. (Masa. 97:10) Nomba ivyani vino mulinzile ukutandikilapo ukucita? Loliniko vino mungacita.

  • I vyani vino mfwile ukusambililapo? Mu kuisambilizya ningo mwaya nu kupekanya ukulongana. Kuwelenga Baibo cila mulungu kulamwazwa sana ndi cakuti mukukwata insita ya kulondelezya ivyeo vino mutuvwikisye. Nupya, yamwi yene yasoololapo ukulasambilila sana pa mausoowelo, pa miyele ino umupasi wa muzilo ukalenga ukuti tukwate, injendo zyakwe Paulo lino waombanga umisyonali, nanti sile ukusambilila pali vino Yeova waumba. Ndi cakuti uwanda umwi mwelenganya api uzyo limwi ilya muli Baibo, mwalemba pakuti imuca musambililapo umuku ulondelilepo.

  • Aekwi kuno ningafumya ivyeo? Pali vimwi vino mungacita, mungatamba na vidyo yakuti Ivyakuomvya pa Kulondelezya Ivyuma Ivyaya Umwi Zwi Lyakwe Leza. Ezyini ukuomvya vino mwatamba, mulondelezye impanga izyakwatisya maka izikaimililwako ni vinyama ivyaya pali Danieli cipande 7.

  • Uzye ningaisambilizya pa mamineti yanga? Kuisambilizya lyonsi kungalenga mwalunduluka muli vyakwe Leza. Mungatandika pa nsita inono, lyene ndi calondekwa mungaaya mukulundako. Kusambilila Baibo kwaya kwati ukwimba ivyuma vifisame; ndi mwavizana, ala mumalondesyanga ukwimba pakuti muzane navyuze! (Mapi. 2:3-6) Mulaalondesya ukuisambillizya, nupya mulatwalilila ukulaisambilizya lyonsi.—1 Pet. 2:2.

UZYE IVINYAMA IVYALUMBULWA PALI DANIELI CIPANDE 7 VIKAIMILILAKO CANI?

  • Dan. 7:4

  • Dan. 7:5

  • Dan. 7:6

  • Dan. 7:7

IUZYO NALYUZE:

Uzye mazwi aaya pali Danieli 7:8, 24 yafikiliziwe uli?

VINO NDASAMBILILAPO UMUKU UZE

Uzye ivinyama ivyalumbulwa pali Umbwilo cipande 13 vikaimililako cani?