Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Swe Ina Klistu nu Mulimo Witu–Kabuku ka Kuomvya pa Kulongana  |  Dizemba 2016

 IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA | EZAYA 6-10

Mesiya Wafikilizye Usowelo

Atumwa 12
Mesiya Wafikilizye Usowelo
VITANTAME VII
Amazwi
Cikope

Lino Yesu atatala wavyalwa, Ezaya wasoowile ukuti Mesiya alasimikila “mu mpanga iyayela ku mbalama ya luzi lwa Yodani, mpaka ukufika nu ku citungu caku Galile.” Yesu wafikilizye usowelo uu lino wapisile umu umusumba uwa Galile onsi ale akusimikila nu kusambilizya antu ilandwe lisuma.—Eza. 9:1, 2.

  • Wacisile cizungusyo ca kutandikilapo—Yoa. 2:1-11 (Kaana)

  • Wasoolwile atumwa yakwe—Mako 3:13, 14 (mupiipi na Kapenaumu)

  • Walanzile Ilyasi Lya pa Mwamba—Mate. 5:1–7:27 (mupiipi na Kapenaumu)

  • Watuutulwile umulumendo mwana mukamfwilwa—Luka 7:11-17 (Naini)

  • Lino watuutulwike wizile alolekela uku yasambi aali 500—1 Kol. 15:6 (Galile)