A kondi ni a yie . . .

  • Nwie?

  • bed?

  • wed chere e?

 ENU NIE BIBLE E GHAE

‘Isig jim wie eton etumbi e Satan.’1 John 5:19.

‘Wan Nwie nya’a ye’e . . . imbe’ nimni inu mbe ni debire e ghie.’1 John 3:8.

EZOR KIE WEERE EWE RI YE

Zie to’ri eton ni inu ribong no’o inga isig.​—Revelation 12:12.

Eton ni beni ni isig wor biri kwepi si wi chom1 John 2:17.

 TI FIRI KANG BENE ENU NIE BIBLE E GHAE E?

Ee, iton mbie engu itad:

  • Etumbi Satan fe si wo mie. Jehova fe ka’ ni te biri cheki etumbi Satan tigwi bed. Wi fe gha ni, te biri “nimni . . . Debire” be chi inu ribong ni Satan zie egwi isig jim.​—Hebrews 2:14, New World Translation.

  • Nwie fe cho’e Yeso ni biri tumbi isig wor. Yeso e kwepi te ni izig wor, ekyepi wed, nie tumbi isig tinin. Nwie e ka’ enu zor imbe’ etumbi Yeso: “Wi biri beri ediiri igwi bed ni mbe nyem esi . . . Wi biri chi mimed ti ne nge’ fori inu nie ye’e mbe zong e.”​—Psalm 72:13, 14.

  • Chei Nwie firi gha mighab. Bible gha ni: “Chei Nwie biri no’o gha mighab.” (Hebrews 6:18) Nwie mi ka’ enu mo’o, zie chubi ighabi ni zie fe ghi! (Isaiah 55:10, 11) “Wi biri fid med we nie tumbi isig wor.”​—John 12:31.

 ENU NI KONDI

Isig wor biri si chubi ri ye nyume ni mbi fe chi wed nie tumbi e?

Bible wie wiiri ibiiri wor inga PSALM 37:10, 11 fori REVELATION 21:3, 4.