Wanaaphela wiitthuca-tho Ibiiblya? Vano, wapheelaka wiitthuce nihiiva. Masomiherweehu nimpanka mahala ni khula ntthu wanupani wawe. Wapheela ulepela usomihiya Ibiiblya, wantikhace nlepelelonaa vathiva.