Pular para conteúdo

Makhalelo Eekristau ni Miteko Cihu—Mwaalivuru Omikutthaano

Mwaalivuru Omikutthaano Omiteko ni Makhalelo phinthenkaca iprokrama ni ikaruma cinvareliya nteko wowiitthuciya ni usomiya Ibiiblya khula isumana mmikutthaanoni co Masaahiti a Yehova.

 

Nswammaha, citthu khampa nnya mwinternetini khacivo niiluukeela.

Niluukeela cihaavo citthu mpaaginani cinthoonyiya vathi: