Dokotera maro eran-tany no mahavita mitsabo an’ireo marary tsy te hampidiran-dra. Manam-pahaizana maro no nanampy tamin’ny fanatontosana an’ity video ity. Hazavaina ato hoe raha ny lalàna sy ny zavatra hafa no jerena, nahoana no tsara raha hajaina ny zon’ny marary hifidy ny fomba itsaboana azy.