Tsarovy ny Vadin’i Lota

Efa ho 2 000 taona lasa izay i Jesosy no nampitandrina antsika. Jereo fa lasa fantatr’i Benja sy Lova hoe inona ny tokony hatao mba hiarovana ny fianakaviany amin’ilay loza nampitandreman’i Jesosy.

Tsarovy ny Vadin’i Lota: Fizarana 1

Jereo ato ny tantaran’ny fianakaviana kristianina iray, izay lasa namela ny fanompoana an’Andriamanitra, rehefa niezaka ny hanan-karena izy ireo.

Tsarovy ny Vadin’i Lota: Fizarana 2

Inona no mety hahatonga antsika tsy hifandray tsara amin’Andriamanitra intsony, sy hanadino ny toro lalany?

Tsarovy ny Vadin’i Lota: Fizarana 3

Nilaza i Jesosy fa tokony hahatsiaro ny vadin’i Lota isika. Tsy voatery ho ratsy fiafara izy. Tsy voatery ho voa hoatr’azy koa isika.