Nanam-pinoana sy niara-nandeha tamin’Andriamanitra i Noa. Fa nahoana i Jehovah no tia azy? Ary inona no nampiavaka azy? Diniho hoe nahoana ny zavatra nataon’i Noa no nahasoa azy sy ny fianakaviany, sady mahasoa antsika ankehitriny.