Ho hitanao ato fa manampy antsika hahalala ny fahatanterahan’ny faminaniana sy hanana finoana matanjaka ny fifandraisana tsara amin’i Jehovah.