Ho hitanao ato amin’ity video ity fa very namana i Aina. Nahazo namana tsy nampoiziny anefa izy. Nanampy azy tamin’izany ny tantaran’i Davida sy Jonatana.