‘Aoka ho ao Am-ponao Ireto Teny Ireto’

Inona no tena tadiavin’ny ankizy amin’ny ray aman-dreniny? Inona no tsy maintsy ataon’ny raim-pianakaviana mba hiarovana ny ankohonany?

‘Aoka ho ao Am-ponao Ireto Teny Ireto’

Inona no tena tadiavin’ny ankizy amin’ny ray aman-dreniny? Inona no tsy maintsy nataon’ny raim-pianakaviana iray mba hiarovana ny ankohonany?

Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana: Ny Olana sy ny Soa Azo

Ho akaiky kokoa an’i Jehovah sy hifankatia kokoa ny mpianakavy raha manokana fotoana hiarahana mianatra ny Tenin’Andriamanitra isan-kerinandro.

Fanampim-panazavana

TIANAO HO SAMBATRA VE NY FIANAKAVIANAO?

Miaraha Manompo An’i Jehovah

Inona no azo atao mba hahafinaritra kokoa ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana?