Jereo ireo zavatra mampiavaka ny bokin’i Matio, ilay boky voalohany amin’ny Filazantsara efatra.