Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Video Momba ny Boky ao Amin’ny Baiboly

Fampidirana ny Bokin’i Ezra

Nanatanteraka ny teniny i Jehovah ka nanafaka ny vahoakany, sady namerina ny fivavahana marina tao Jerosalema indray.

Fampidirana ny Bokin’i Nehemia

Misy lesona tsara be ho an’ny olona tia fivavahana ao amin’ny bokin’ i Nehemia.

Fampidirana ny Bokin’i Estera

Manatanjaka ny finoantsika ny zava-nitranga resahin’ny bokin’i Estera. Lasa matoky isika fa vitan’i Jehovah ny manampy ny vahoakany na inona na inona olana mitranga.

Fampidirana ny Bokin’i Joba

Mety hiharam-pitsapana ireo tia an’i Jehovah. Rehefa mamaky ny tantaran’i Joba anefa isika, dia matoky fa ho vitantsika ny tsy hivadika mihitsy sy hanohana foana ny zon’i Jehovah hitondra.

Fampidirana ny Bokin’ny Salamo

Manohana ny zon’i Jehovah hitondra ny bokin’ny Salamo. Asongadiny koa fa manampy sy mampahery an’ireo tia azy i Jehovah, ary hanova an’izao tontolo izao ny Fanjakany.

Fampidirana ny Bokin’ny Ohabolana

Jereo ny tari-dalana avy amin’Andriamanitra momba ny fiainana andavanandro, ohatra momba ny varotra na momba ny fianakaviana.

Fampidirana ny Bokin’ny Mpitoriteny

Noresahin’i Solomona Mpanjaka hoe inona no tena zava-dehibe eo amin’ny fiainana. Noresahiny koa hoe ahoana no ahitana fa tsy manana fahendrena ny olona iray.

Fampidirana ny Tononkiran’i Solomona

Resahina hoe “lelafo avy amin’i Jah” ny fitiavan’ny tovovavy solemita an’ilay mpiandry ondry. Fa nahoana?

Fampidirana ny Bokin’i Isaia

Mirakitra faminaniana maro ny bokin’i Isaia. Efa tanteraka ny faminaniana sasany, ary azo antoka fa ho tanteraka koa ny hafa. Manome toky antsika izany fa tsy maintsy hotanterahin’i Jehovah daholo ny fampanantenany, ary hamonjy antsika izy.

Fampidirana ny Bokin’i Jeremia

Naminany foana i Jeremia na dia nisy nanohitra mafy aza. Tokony haka tahaka azy ny Kristianina.

Fampidirana ny Bokin’ny Fitomaniana

Nosoratan’i Jeremia mpaminany ny Fitomaniana. Nolazainy ao ny alahelony rehefa rava i Jerosalema. Noresahiny koa fa mamindra fo amin’izay mibebaka i Jehovah.

Fampidirana ny Bokin’i Ezekiela

Nanetry tena i Ezekiela sady be herim-po rehefa nanao izay rehetra nasain’i Jehovah nataony, na sarotra aza ilay izy. Ohatra tsara ho antsika izy.

Fampidirana ny Bokin’i Matio

Ho tianao ny hijery an’ireo lafiny mampiavaka an’io boky voalohany amin’ny Filazantsara io!

Fampidirana ny Bokin’i Marka

Ny bokin’i Marka no fohy indrindra amin’ny Filazantsara. Hita taratra ao hoe hanao ahoana ny fiainana rehefa hitondra ny tany i Jesosy.

Fampidirana ny Bokin’i Lioka

Inona ny fitantarana tsy hita afa-tsy ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka?