I Petr dia manam-pahaizana momba ny lojika. Nianatra momba ny lalàn’ny antony sy vokany izy. Jereo hoe nahoana izany no nanova ny zavatra ninoany.