Davida: Ilay Nitoky Tamin’Andriamanitra

FANDIKANA

Mety ho Tianao Koa

KARATRA ARA-BAIBOLY

Karatra Ara-baiboly: Davida

Mety ho efa fantatrao ny tantaran’i Davida sy Goliata, nefa mbola be ny azo ianarana momba an’i Davida.

TANTARA AN-TSARY

Be Herim-po i Davida

Nahoana i Davida no natoky hoe ho resiny i Goliata? Nahoana koa ianao no afaka ny ho be herim-po rehefa hanao ny tsara?

KILALAON-TSARY

Tian’i Davida ny Anaran’Andriamanitra

Ampio ny zanakao hahafantatra ny dikan’ny anaran’Andriamanitra.

KILALAON-TSARY

Be Herim-po i Davida na Kely aza ny Fiadiana Nananany

Ampifandraiso ireo olona sy zavatra resahin’ilay tantara ao amin’ny Baiboly.