Tantarain’ny Eksodosy toko faha-3 hatramin’ny toko faha-15 fa nahavita nanasaraka ny Ranomasina Mena Andriamanitra mba hanafahana ny vahoakany. Asehon’izany hoe hanafaka anao koa izy raha manam-pinoana sy miaritra ianao.

Miorina amin’ny Eksodosy 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21