“Velona sy Mahery” ny Tenin’Andriamanitra (Marka 4:35–5:43)

FANDIKANA