FILAHARANY
Soratra
Sary

(Isaia 43:10-12)

 1. 1. Tapa-kazo no tompoiny

  Fa Jehovah tsy ao am-pony.

  Ray Mahery Indrindra izy,

  Sady tena ambony.

  Nef’ireny sampy ireny

  Tsy mahita na miteny,

  Dia tsy hainy akory izay mbola ho avy;

  Fa ’lay Tsitoha tsy misy hoatr’azy!

  (FIVERENANA)

  Raha Jehovah no miteny

  Dia ho to ’zay nokendreny;

  Izy ihany no ianteherantsika.

  Vavolombelony isika!

 2. 2. ’Ndao àry izy hankalazaina,

  Ka ny anarany hoderaina.

  Dia ampio ’zay very

  Mba hisy hantenaina.

  Faly isika manambara

  Sy mizara vaovao tsara.

  Dia ’zay tso-po manaiky hankatò,

  Tonga hidera azy ihany koa.

  (FIVERENANA)

  Raha Jehovah no miteny

  Dia ho to ’zay nokendreny;

  Izy ihany no ianteherantsika.

  Vavolombelony isika!

 3.  3. ’Zao tsarovy, tadidio:

  ’Zay lazain’ny Ray torio,

  Fa be mpanaratsy

  Io anarany io.

  Raha mifona anef’ireo,

  Ka mahatsiaro an’azy avy eo,

  Jehovah anie ka vonona hamela;

  Dioviny hadio tsisy tavela.

  (FIVERENANA)

  Raha Jehovah no miteny

  Dia ho to ’zay nokendreny;

  Izy ihany no ianteherantsika.

  Vavolombelony isika!