FILAHARANY
Soratra
Sary

(Matio 25:34-40)

 1. 1. Faly ireo ondry hafa, satria miara-manompo

  Amin’ny rahalahin’i Kristy Tompo.

  ’Zay manampy an’ireny

  voahosotra ireny,

  Tsy maintsy hovaliany f’izy efa niteny:

  (FIVERENANA)

  “’Zay nanampy azy ireo dia nanohana ahy.

  ’Zay natao ho azy ireo dia natao ho ahy.

  ’Zay nampionona azy ireo, nampahery ahy.

  ’Zay niantra azy ireo dia nangoraka ahy.

  ’Zay natao ho azy ireo dia natao ho ahy.”

 2. 2. “Ianareo no niantra ahy, tsy namela ahy ho noana.

  Nanome ’zay nilaiko ianareo, teo foana.”

  “Fa oviana moa ’zahay

  no nanao izany?”

  Dia hoy ny Mpanjaka, namaly avy hatrany:

  (FIVERENANA)

  “’Zay nanampy azy ireo dia nanohana ahy.

  ’Zay natao ho azy ireo dia natao ho ahy.

  ’Zay nampionona azy ireo, nampahery ahy.

  ’Zay niantra azy ireo dia nangoraka ahy.

  ’Zay natao ho azy ireo dia natao ho ahy.”

 3. 3. “Fa nazoto nitory, niasa mafy ianareo,

  Ka nanampy an’ireo rahalahiko ireo.

  Koa satria tsy nahafoy ahy

  ’nareo hatrizao:

  Avia mandovà ’lay tontolo vaovao!”

  (FIVERENANA)

  “’Zay nanampy azy ireo dia nanohana ahy.

  ’Zay natao ho azy ireo dia natao ho ahy.

  ’Zay nampionona azy ireo, nampahery ahy.

  ’Zay niantra azy ireo dia nangoraka ahy.

  ’Zay natao ho azy ireo dia natao ho ahy.”