FILAHARANY
Soratra
Sary

(Jakoba 5:8)

 1. 1. Jehovah saro-piaro

  Amin’ny anarany lehibe,

  ’Zay misy mpanaratsy

  Sy mpanakiana maro be.

  Nef’izy mbola miandry,

  Efa ela ihany izay;

  Iriny ireo mpanota

  Hibebaka indray.

  Ny olona rehetra

  Dia samy tiany hovonjena.

  Tsy sasatra Jehovah,

  Fa miandry sady manantena.

 2. 2. Raha sendra diso ny hafa,

  ’Zay lafy tsara no hevero;

  Dia aza misendaotra,

  F’izay tsy nety andefero.

  Miezaha handanjalanja,

  Ny fanahy no angataho;

  Na misy mahakivy,

  Toneo re ny fonao.

  Raha misy azo antenaina,

  Aleo mba manantena ihany.

  Miandrasa, mandefera;

  Jehovah no tahafo hatrany.