Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Mihirà ho An’i Jehovah—Hira Vaovao

Misy hira vaovao natao hiderana an’i Jehovah sy hanomezana voninahitra azy ato. Adikao ilay hira sy ny tonony, ary ianaro.

Efa Mitondra Ilay Fanjakana

Natao hiderana an’i Jehovah Andriamanitra ity hira mampientanentana ity, satria efa mitondra ilay Fanjakana tarihin’i Kristy Jesosy.

Omeo Fahasahiana Izahay

Ataovy ity hiran’ilay fanjakana ity, raha tianao ny ho sahy hitory ny anaran’i Jehovah.

Jehovah no Anaranao

Derao ny anaran’i Jehovah ary ampahafantaro ny olona rehetra fa izy no Avo Indrindra.

Ampianaro Izy Ireo mba Hiorina Tsara

Fangatahana amin’i Jehovah mba hiarovany an’ireo mpianatra, hanampiany azy ireo tsy hivadika rehefa misy fitsapana.

Ny Fiainan’ny Mpisava Lalana

Asehoy fa tia an’i Jehovah ianao, ary tena tianao ny asany sady sambatra ianao manompo azy.

Tadiavo Ireo Zanaky ny Fiadanana

Hita amin’ity hira mahafinaritra ity hoe tiantsika ny ondrin’i Jehovah, ka miezaka mafy isika mikaroka azy ireny. Alaivo ato ilay hira sy ny tonony.

Mitoria Amin’ny Karazan’olona Rehetra

Tena tsara fanahy i Jehovah, ka tiany ho lasa namany ny karazan’olona rehetra.

Mamiratra ao Anaty Haizina

Tara-pahazavana anaty haizina izao no ento sy zarao.

Iankinan’ny Aina io Asa Io

Mila mitory ny hafatr’Andriamanitra isika, dieny mbola misy ny fotoana.

Miomàna Handeha Hitory

Tsy diso ianao raha mba malaina, te haka aina. Misy vahaolana anefa.

Izay Natao Azy Ireo dia Natao Ahy

Hitan’i Jesosy izay rehetra ataontsika amin’ireny voahosotra ireny. Raha tia sy manampy azy ireny isika, dia raisin’i Jesosy hoe izy mihitsy no tiantsika sy ampiantsika.

Fanananao Manokana Izy Ireo

Tena tian’i Jehovah ireo zanany voahosotry ny fanahy, ary faly izy ireo manao ny sitrapony.

Nomenao Anay Ilay Zanaka Malalanao

Misaora an’i Jehovah satria ny fanomezana sarobidy indrindra no nomeny antsika. Lasa manana fanantenana isika tsirairay, noho izy io.

Ankasitrahantsika ny Vidim-panavotana

Tokony hisaotra an’i Jehovah mandrakizay isika, satria tena tia antsika izy matoa nanao sorona an’i Jesosy, izay vonona ho faty ho antsika.

Vonona Aho!

Asehoy hoe tena te hanompo an’i Jehovah ianao, ka ekeo izay karazana fanompoana asainy ataonao.

Haseho Miharihary Ireo Zanak’Andriamanitra

Hatsangan’i Jehovah ho any an-danitra ny rahalahin’i Kristy, ka hiara-mandresy sy hahazo valisoa aminy. Tena tsy andrintsika izany!

Ianao no Tokinay

Rehefa tototry ny olana isika, dia mampahery sy manome fanantenana antsika Andriamanitra, ary azo ianteherana tsara.

Hoatran’ny Ahoana Moa?

Hoatran’ny ahoana ny fihetseham-ponao rehefa manao izay vitanao ianao mba hahitana olona liana?

Miareta fa Aza Kivy

Hira manampy antsika hiaritra fahoriana sy tsy hivadika amin’i Jehovah, na inon-kitranga na inon-kidona.