Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Fantatrao Ve?

Fantatrao Ve?

Ahoana no nampiasana ny vato fikosoham-bary, fahiny?

Natao hikosehana vary na zavatra hafa mba hahazoana lafarinina hanaovana mofo ny vato fikosoham-bary. Nampiasain’ny vehivavy sy ny mpanompo izy io isan’andro, tany amin’ny tokantrano maro. Nahazatra ny olona ny naheno feona vato fikosoham-bary, taloha.—Eksodosy 11:5; Jeremia 25:10.

Hita avy amin’ireo sary sy sarivongana tany Ejipta fahiny ny fampiasana azy. Vato tsy tena marin-tampona fa somary misolampy no ametrahana an’ilay vary. Mandohalika manatrika an’ilay vato ilay mpikosoka vary ary mitazona vato anankiray somary kely kokoa. Aveziveziny mandroso sy miverina eo amin’ilay vato ambany ilay vato eny an-tanany mba hanorotoroana an’ilay vary. Milaza ny boky iray fa milanja roa ka hatramin’ny efatra kilao ilay vato eny an-tanana. Mety hahafaty olona izany raha ampiasaina hiadiana.—Mpitsara 9:50-54.

Nisy lalàna tao amin’ny Baiboly hoe tsy azo atao antoka ny vato fikosoham-bary, satria tena nilain’ny fianakaviana izy io. Hoy ny Deoteronomia 24:6: “Aoka tsy hisy haka vato fikosoham-bary ho antoka, na ny vato amboniny fotsiny aza, fa aina mihitsy no alainy ho antoka raha manao izany izy.”

Inona no dikan’ilay fomba fiteny hoe “eo an-tratra”?

Milaza ny Baiboly fa “eo an-tratran’ny Ray” i Jesosy. (Jaona 1:18) Midika izany hoe tena akaiky an’Andriamanitra izy ary ankasitrahany. Ny fanaon’ny Jiosy rehefa misakafo no nahatonga an’io fomba fiteny io.

Tamin’ny andron’i Jesosy, dia nasian’ny Jiosy hoatran’ny fandriana ny manodidina ny latabatra fisakafoany. Nandry ilika teo izy ireo rehefa nisakafo, ka ny lohany no eo akaikin’ilay latabatra fa tsy ny tongony, ary nitehina tamin’ny ondana ny kihony havia. Afaka mihetsika tsara ny tanany havanana. Mifanakaiky ny rehetra ary samy mitehina avy eo ankavia, ka lasa “eo akaikin’ny tratran’ilay olona ao aoriany ny lohan’ny tsirairay”, hoy ny boky iray. “Nolazaina hoe ‘matory eo an-tratran’ilay’ ao aoriany àry izy.”

Voninahitra ho an’ny olona iray ny hoe eo an-tratran’ny loham-pianakaviana, na eo an-tratran’ny tompon-trano amin’ny fanasana iray. Ny apostoly Jaona, “ilay mpianatra tian’i Jesosy”, no teo an-tratrany, tamin’ny Paska farany nankalazain’i Jesosy. Afaka “niankina teo an-tratran’i Jesosy” àry i Jaona mba hanontany zavatra taminy.—Jaona 13:23-25; 21:20.