Te hahalala ny hoavinao ve ianao? Be dia be ny hoatr’izany. Maro no maminavina ny hoavy, saingy samy hafa ny zavatra hitany. Diniho ireto:

  • MPAHAY SIANSA: Mandany vola be sy mampiasa fitaovana arifomba izy ireo mba hamantarana izay hitranga amin’ny hoavy. Vinavinainy, ohatra, ny ho vokatry ny fandotoana tontolo iainana, sy izay mety ho toetry ny andro rahampitso.

  • MPIKAROKA MATIHANINA: Mandinika ny fizotran’ny fandraharahana sy ny toe-draharaha ara-politika izy ireo. Antsoin’ny olona hoe mpaminany, ohatra, i Warren Buffett, ilay anisan’ny mpanankarena indrindra eto an-tany. Marina foana mantsy izay lazainy ka tsy matiantoka mihitsy izy. Antontan’isa kosa no ampiasain’i Nate Silver mba haminavinana ny toe-draharaha ara-politika any Etazonia, eny fa na dia izay hahazo loka amin’ny famoahana filma any Hollywood aza.

  • ASA SORATRA FAHINY: Nolazaina fa faminaniana izy ireny. Hitan’ny olona sasany hoe tanteraka ankehitriny, ohatra, ny asa soratr’i Nostradamus, izay niaina tamin’ny taonjato faha-16. Nolazain’ny olona fa fambara loza koa ny kalandrien’ny Maya, satria nifarana tamin’ny 21 Desambra 2012.

  • MPITONDRA FIVAVAHANA: Milaza izy ireo indraindray hoe hisy loza lehibe hitranga eran-tany. Te hampitandrina ny olona mantsy izy ireo sady te hampitombo ny ondriny. Naelin’i Harold Camping sy ny mpanara-dia azy, ohatra, fa ho potika ny tany ny taona 2011. Tsy tanteraka akory anefa izany.

  • MPANANDRO: Mihambo ho mahay mamantatra ny hoavy izy ireny. Nisy marina ny faminaniana nolazain’i Edgar Cayce sy Jeane Dixon momba ny taonjato faha-20. Betsaka koa anefa no diso. Naminany, ohatra, i Dixon fa hipoaka ny Ady Lehibe III ny taona 1958. I Cayce indray nilaza hoe hivarina any an-dranomasina i New York ny taona 1975.

Misy fomba azo antoka hamantarana ny hoavy ve? Tena tsara ho fantatra izany. Mety ho hafa kokoa mantsy ny fiainanao raha fantatrao izany.