INONA NO INOAN’NY OLONA?

“Mbola tsy mitovy hevitra mihitsy izahay raha manana anarana Andriamanitra na tsia, ary raha manana izy dia hoe iza no anarany.”—Profesora David Cunningham, Fianarana Momba ny Teolojia (anglisy).

NY MARINA LAZAIN’NY BAIBOLY

Hoy Andriamanitra: “Izaho no Jehovah! Izany no anarako.” (Isaia 42:8) Ny hoe Jehovah dia avy amin’ny teny hebreo midika hoe “Manao Izay Hahatonga Izy.”

Tian’i Jehovah hampiasa ny anarany isika. Hoy ny Baiboly: “Miantsoa ny anarany. Ampahafantaro an’ireo firenena ny zavatra nataony. Ambarao fa misandratra ny anarany.”—Isaia 12:4.

Nampiasa ny anaran’Andriamanitra i Jesosy. Nivavaka tamin’i Jehovah izy, ka nilaza hoe: “Efa nampahafantariko [ny mpianatro] ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany.” Nahoana izy no nanao izany? Hoy izy: “Mba ho ao aminy ilay fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho ho tafaray aminy.”—Jaona 17:26.

NAHOANA IZANY NO ILAINA FANTARINA?

Hoy i Walter Lowrie, teolojianina: “Tsy tena mahafantatra an’Andriamanitra ny olona iray, raha tsy mahafantatra ny anarany ... Tsy ho tia azy koa izy, raha mihevitra azy ho hery fotsiny.”

Niangona isan-kerinandro i Victor, kanefa tsy nihevitra izy hoe tena nahalala an’Andriamanitra. Hoy izy: “Fantatro, tatỳ aoriana, hoe Jehovah no anaran’Andriamanitra. Toy ny hoe nampihaonina tamin’ny olona iray mbola tsy hitako mihitsy aho. Lasa tena nisy izy tamiko, ary niezaka nifandray akaiky taminy aho.”

Toy ny hoe nendahana tao anaty Baiboly ny anaran’Andriamanitra rehefa nosoloana anaram-boninahitra

Mifandray akaiky amin’izay mampiasa ny anarany i Jehovah. Nampanantena an’ireo “misaintsaina ny anarany” izy hoe: “Hangoraka azy ireo aho, toy ny olona mangoraka ny zanany manompo azy.” (Malakia 3:16, 17) Mamaly soa an’izay rehetra miantso ny anarany Andriamanitra. Hoy ny Baiboly: “Izay rehetra miantso ny anaran’i Jehovah no hovonjena.”—Romanina 10:13.