Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 MANATÒNA AN’ANDRIAMANITRA

“Namela Tanteraka ny Helokareo i Jehovah”

“Namela Tanteraka ny Helokareo i Jehovah”

Mandrora mitsilany ny olona tsy mamela heloka. Mila mamela heloka isika, satria tsy maintsy hangataka famelan-keloka, na ho ela na ho haingana. (Matio 7:12) Misy antony lehibe tokony hamelantsika heloka anefa. Mariho ny tenin’ny apostoly Paoly ao amin’ny Kolosianina 3:13.—Vakio.

Tsy lavorary isika rehetra ka mety hampahatezitra ny hafa, na ny hafa no hampahatezitra antsika. (Romanina 3:23) Inona no azontsika atao, raha te hihavana amin’ny hafa foana isika? Nilaza i Paoly fa tokony handefitra sy hamela heloka isika. Mbola ilaina foana izany torohevitra izany hatramin’izao. Andeha hofakafakaintsika io tenin’i Paoly io.

“Mahaiza foana mifampizaka.” Io teny io dia avy amin’ny teny grika midika hoe mandefitra. Misy boky milaza fa mampiseho an’io toetra io ny Kristianina rehefa “vonona hizaka ny zavatra mampahatezitra ataon’ny hafa.” Ilay hoe “mifampizaka” indray dia midika hoe zavatra mifamaly ilay izy. Tsy avelantsika handrava ny fihavanantsika amin’ny hafa àry ny toetrany tsy azoazontsika, raha mitadidy isika fa mety hahasosotra ny hafa koa ny toetrantsika. Ahoana anefa raha misy olona manota amintsika?

“Mahaiza foana . . . mifamela heloka tanteraka.” Tsy teny tsotsotra fotsiny ilay hoe “mifamela heloka” resahina eo, fa somary lalina kokoa. Misy boky milaza fa mety hidika hoe “manao soa” io teny io. Manao soa isika raha vonona hamela heloka, na dia manana “antony hitarainana momba ny sasany” aza. Nahoana àry isika no tokony ho vonona hanao soa? Satria mety hangataka an’io olona io koa isika, amin’ny manaraka, mba hanao soa amintsika ka hamela ny helotsika.

“Namela tanteraka ny helokareo i Jehovah.” Io no antony lehibe indrindra tokony hamelantsika ny heloky ny hafa. (Mika 7:18) Mba saintsaino vetivety ange ny zavatra ataon’i Jehovah amin’ireo mpanota mibebaka e! Tsy mba manota toa antsika i Jehovah. Vonona ny hamela tanteraka an’ireo mpanota mibebaka anefa izy, na dia fantany aza fa tsy hila hangataka famelan-keloka amin’izy ireo mihitsy izy. Tsy misy toa an’i Jehovah àry raha ny famelan-keloka no resahina!

Tsy misy toa an’i Jehovah raha ny famelan-keloka no resahina!

Lasa te hifandray akaiky amin’i Jehovah isika rehefa fantatsika hoe mamindra fo izy. Manjary te hanahaka azy koa isika. (Efesianina 4:32–5:1) Azontsika saintsainina àry ny hoe: ‘Raha vonona hamela ny heloko i Jehovah, nahoana moa aho no tsy mba hamela ny heloky ny olona tsy lavorary toa ahy, izay efa nifona tamiko?’—Lioka 17:3, 4.