Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 MATOAN-DAHATSORATRA

Tsy Mampaninona ve ny Mijery Sary Vetaveta?

Tsy Mampaninona ve ny Mijery Sary Vetaveta?

Miely patrana izao ny sary vetaveta. * Mety hahitana azy ireny ny dokam-barotra, boky misy lamaody, filma, hirahira, gazetiboky, tele, lalao video, Internet, ary finday sy fitaovana elektronika hafa. Toa tsy mampaninona ny olona ny mijery sary vetaveta. Betsaka noho ny hatramin’izay izao ny sary vetaveta miely sy ny olona mijery azy ireny.—Jereo ny efajoro  “Antontan’isa Momba ny Sary Vetaveta.”

Miova koa ny fiheveran’ny olona ny sary vetaveta. Hoy ny profesora Gail Dines: “Efa tena mihoa-pampana ny sary vetaveta mivoaka. Ireo noheverin’ny olona taloha hoe tena mamoafady izao no lazaina fa ara-dalàna.”

Ary ahoana ny hevitrao? Tsy mampaninona ve ny mijery sary vetaveta sa tena manimba? Hoy i Jesosy: “Ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara, ary ny hazo ratsy rehetra kosa mamoa voa ratsy.” (Matio 7:17) Mamoa voa tsara sa voa ratsy ny sary vetaveta? Andeha isika handinika hevitra vitsivitsy, mba hamaliana izany.

 Inona no vokatry ny sary vetaveta eo amin’ny olona?

INONA NO LAZAIN’NY MANAM-PAHAIZANA? Tena manandevo ny sary vetaveta. Misy manam-pahaizana mampitovy azy io amin’ny zava-mahadomelina.

Hoy i Rivo, * izay mpijery sary vetaveta tao amin’ny Internet: “Tsy nisy nahasakana ahy tsy hijery an’ilay izy mihitsy. Hoatran’ireny nentin-javatra ireny aho. Nangovitra aho rehefa avy nijery an’ilay izy, ary lasa narary andoha. Niezaka niala tamin’ilay fahazaran-dratsy aho, nefa mbola nandevoziny ihany taona maro tatỳ aoriana.”

Manafina ny fahazarany ny olona andevozin’ny sary vetaveta. Manafin-toetra sy mamitaka ny hafa izy. Tsy mahagaga raha lasa mitokantokana izy, mahatsiaro ho menatra, miady saina, kivy be, ary tezi-dava. Misy aza te hamono tena. Hoy i Benja, izay nampiditra sary vetaveta tao amin’ny findainy, saika isan’andro: “Tsy nieritreritra afa-tsy ny tenako aho ary lasa namoy fo. Nanamelo-tena aho, nahatsiaro ho tsy nisy dikany sy nanirery ary voafandrika. Menatra loatra aho ka natahotra ny hitady fanampiana.”

Misy vokany ratsy ny sary vetaveta, na sendra nahita izany ilay olona na nijery vetivety fotsiny. Niresaka tamin’ny Antenimieran-doholona tany Etazonia ny Pr. Judith Reisman, izay nikaroka momba ny sary vetaveta. Hoy izy: “Miraikitra ao an-doha ny sary vetaveta sady manimba saina. Vetivety eo ny atidoha dia mamoaka zavatra simika, izay mahatonga an’ilay sary ho sarotra hadinoina na tsy hiala ao an-tsaina.” Hoy i Landy, 19 taona, izay sendra nahita sary vetaveta tao amin’ny Internet: “Miraikitra be ao an-dohako ilay sary. Miverina tampoka ao an-tsaiko ilay izy. Hoatran’ny tsy ho afaka hanala an’ilay izy ao mihitsy aho.”

FEHINY: Manandevo ny sary vetaveta ary manimba ny fiainan’izay mijery azy.—2 Petera 2:19.

Inona no vokatry ny sary vetaveta eo amin’ny fianakaviana?

INONA NO LAZAIN’NY MANAM-PAHAIZANA? “Mampisaraka ny mpivady sy mampisara-bazana ny fianakaviana ny sary vetaveta.”—Ny Fandriky ny Sary Vetaveta (anglisy), nosoratan’i Wendy sy Larry Maltz.

Manimba tokantrano ny sary vetaveta, satria:

 • Mihena ny fifampitokisana sy ny fifankatiavan’ny mpivady.—Ohabolana 2:12-17.

 • Mahatonga an’ilay olona ho tia tena, tsy hiraiki-po amin’ny vadiny, ary tsy ho afa-po aminy intsony.—Efesianina 5:28, 29.

 • Mahatonga an’ilay olona hanonofinofy manao firaisana mamoafady sy haniry mafy hanao izany.—2 Petera 2:14.

 • Lasa te hanery ny vadiny hanao firaisana mamoafady ilay olona.—Efesianina 5:3, 4.

 • Mahatonga an’ilay olona haniry hanao firaisana amin’ny olona tsy vadiny sy hanitsakitsa-bady.—Matio 5:28.

 Milaza ny Baiboly fa tsy tokony ‘hivadika’ amin’ny vadiny ny mpivady. (Malakia 2:16) Mivadika amin’ny vadiny ny olona iray rehefa manitsakitsaka azy. Manimba tokantrano izany, ka mety hahatonga ny mpivady hifampisintaka sy hisaraka. Misy vokany ratsy eo amin’ny ankizy koa anefa izany.

Tena manimba ny ankizy ny sary vetaveta. Hoy i Rivo, ilay voaresaka tany aloha: “Nanao an-kiafina aho, indray mandeha, tamin’izaho folo taona teo ho eo, ka hitako tampoka ny bokin’i Dada, izay nisy sary vetaveta. Nangalatra nijery azy ireny aho nanomboka teo, na dia tsy fantatro aza izay nitiavako azy. Lasa zatra nijery azy ireny aho mandra-pahalehibeko.” Nasehon’ny fikarohana fa mahatonga ny ankizy ho tia manao firaisana ny sary vetaveta. Lasa mpanao firaisana amin’ny olona maro samihafa izy, mahery setra rehefa manao izany, ary mikorontana ara-tsaina sy ara-pihetseham-po.

FEHINY: Mahatonga ny olona tsy hifankatia intsony ny sary vetaveta, ary miteraka ratram-po sy alahelo.—Ohabolana 6:27.

 Inona no hevitr’Andriamanitra momba ny sary vetaveta?

HOY NY BAIBOLY: “Koa vonoy ireo fironan-dratsy ao amin’ny rantsambatanareo, dia fijangajangana, fahalotoana, filan’ny nofo, fanirian-dratsy, ary ny fitsiriritana izay fanompoan-tsampy.”—Kolosianina 3:5.

Halan’i Jehovah * Andriamanitra àry ny sary vetaveta. Tsy hoe mora tafintohina amin’ny resaka firaisana akory izy. Izy aza no namorona ny taovam-pananahana. Nataony afaka manao firaisana ny mpivady, satria tiany hahita fahafinaretana sy hifankatia kokoa ary hiteraka izy ireo.—Jakoba 1:17.

Nahoana àry isika no milaza fa tena halan’i Jehovah ny sary vetaveta? Ireto misy antony vitsivitsy:

 • Fantany hoe manimba ny sary vetaveta.—Efesianina 4:17-19.

 • Tiany isika ka tiany harovana.—Isaia 48:17, 18.

 • Te hiaro ny mpivady sy ny fianakaviana i Jehovah.—Matio 19:4-6.

 • Tiany hadio fitondran-tena sy hanaja ny zon’ny hafa isika.—1 Tesalonianina 4:3-6.

 • Tiany hampiasa ny taovam-pananahana amin’ny fomba mendri-kaja isika.—Hebreo 13:4.

 • Fantatr’i Jehovah fa mampiharihary ny hevitra diso sy feno fitiavan-tena momba ny firaisana ny sary vetaveta, ary ahitana taratra ny hevitr’i Satana momba ny firaisana.—Genesisy 6:2; Joda 6, 7.

FEHINY: Manimba ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra ny sary vetaveta.—Romanina 1:24.

Na izany aza, dia tena mamindra fo amin’ireo tsy te handevozin’ny sary vetaveta intsony i Jehovah. Hoy ny Baiboly: “Mamindra fo sy tsara fanahy i Jehovah, tsy mora tezitra sady be hatsaram-panahy feno fitiavana. Fa fantany tsara ny nanaovana antsika, ary tsaroany fa vovoka ihany isika.” (Salamo 103:8, 14) Asainy hanatona azy ny olona manetry tena. Amin’izay izy dia “hahazo famindram-po” sy “hanehoana hatsaram-panahy tsy manam-paharoa” ary ‘hahazo fanampiana amin’ny fotoana mety.’—Hebreo 4:16; jereo ilay hoe:  “Ahoana no Hialana Amin’ilay Fahazaran-dratsy?”

Olona maro no nanaiky hampian’Andriamanitra, ka afaka tamin’ny fahazaran-dratsy. Hoy ny Baiboly momba azy ireo: “Efa voasasa madio tsara ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nambara ho marina ianareo tamin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika sy tamin’ny fanahin’Andriamanitsika.” (1 Korintianina 6:11) Afaka milaza toy ny apostoly Paoly izy ireo hoe: “Manana ny hery hiatrehana ny toe-javatra rehetra aho, amin’ny alalan’ilay manome hery ahy.”—Filipianina 4:13.

Resin’i Landy ny fahazaran-dratsiny. Hoy izy: “I Jehovah ihany no afaka manampy anao tsy handevozin’ny sary vetaveta intsony. Raha mangataka ny fanampiany sy ny tari-dalany ianao, dia hadio eo anatrehany. Tsy hanary anao izy.”

^ feh. 3 Ny “sary vetaveta” dia fampisehoana an-karihary olona manao firaisana, na sarin’olona miboridana. Mety ho sary izany, na soratra, na feo, ary natao hanairana ny fanirian’ny olona hanao firaisana.

^ feh. 8 Novana ny anarana sasany ato amin’ity lahatsoratra ity.

^ feh. 25 Resahin’ny Baiboly fa Jehovah no anaran’Andriamanitra.