Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Ny Fivavahana sy ny Resaka Ady

Ny Fivavahana sy ny Resaka Ady

Miaramila nandritra ny folo taona latsaka kely i Solo. Hoy izy: “Nitso-drano anay ny momperanay hoe: ‘Homba anareo anie Andriamanitra!’ Lasa saina aho hoe: ‘Izaho ity handeha hamono olona, nefa ny Baiboly milaza fa tsy azo atao izany.’ ”

Tao amin’ny tafika an-dranomasina i Robert nandritra ny Ady Lehibe II. Hoy izy tamin’ny pasiterany: “Tonga etỳ ambony sambo ianao hangata-pitahiana ho anay, mba hahazoanay fandresena. Tsy izany koa ve no ataon’ny fahavalo?” Namaly izy hoe: “Tsy takatry ny saina ny fomba fiasan’ny Tompo.”

Tsy mahafa-po anao angamba ilay valin-teny. Tsy ianao irery no toy izany.

INONA NO AMPIANARIN’NY BAIBOLY?

Nilaza i Jesosy fa anisan’ny didin’Andriamanitra lehibe indrindra ny hoe: “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.” (Marka 12:31) Miankina amin’ny fiavian’ilay olona ve no tokony hitiavana azy na tsia? Tsy izany mihitsy! Hoy i Jesosy tamin’ny mpianany: “Raha mifankatia ianareo, dia izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo.” (Jaona 13:34, 35) Tena hiavaka ny fifankatiavan’izy ireo ka izany no hahafantarana azy. Aleony mamoy ny ainy ho an’ny namany toy izay hamono olona.

Nankatò an’ireo tenin’i Jesosy ireo ny Kristianina voalohany. Hoy Ny Rakipahalalana Momba ny Fivavahana (anglisy): “Nilaza ny rain’ny eglizy fahiny, toa an’i Tertullien sy Origène, fa tsy nahazo namono olona ny Kristianina, ka tsy niditra tao amin’ny tafika romanina.”

AHOANA NY AMIN’NY VAVOLOMBELON’I JEHOVAH?

Efa ho ny firenena rehetra no misy Vavolombelon’i Jehovah. Matetika àry no samy ahitana azy any amin’ny firenena mifanandrina amin’ny ady. Miezaka mafy anefa izy ireo mba haneho an’ilay toetra ahafantarana ny Kristianina, dia ny fitiavana.

Mampianatra ny olona hifankatia ve ny mpitondra fivavahana?

Tsy niandany tamin’iza na iza, ohatra, ny Vavolombelon’i Jehovah tany Rwanda tamin’ny 1994, rehefa niady ny Hutu sy Tutsi. Nanao vivery ny ainy ny Vavolombelona hutu mba hanafenana Vavolombelona tutsi. Hoy ny milisy hutu, rehefa nahatratra Vavolombelona hutu nanafina ny namany: “Tsy maintsy maty ialahy isany fa nanampy Tutsi handositra.” Mampalahelo fa novonoiny tokoa izy roa lahy.—Jaona 15:13.

Ahoana ny hevitrao? Mifanaraka amin’ny tenin’i Jesosy momba ny fitiavana ve izany ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah izany?