Efa nisy nanavakavaka ve ianao? Tsy neken’ny olona angamba ny fangatahanao, na tsy nataony ny asa nampanaovinao, na nanambany anao izy, noho ianao hafa volon-koditra na foko na saranga. Tsy ianao irery no toy izany. Mety ho faly àry ianao raha mahalala fa tsy mba manavakavaka izany Andriamanitra, na dia manao toy izany aza ny olona. Tena resy lahatra ny apostoly Petera nilaza hoe: “Tsy mizaha tavan’olona Andriamanitra.”—Vakio ny Asan’ny Apostoly 10:34, 35.

Tany an-tranon’i Kornelio, lehilahy hafa firenena, i Petera tamin’izy niteny an’io, nefa izy Jiosy. Tsy fahita ny toy izany. Nihevitra mantsy ny Jiosy fa maloto ny hafa firenena ka tsy tokony hifaneraserana mihitsy. Nahoana àry i Petera no nankany an-tranon’i Kornelio? I Jehovah Andriamanitra no nampihaona azy ireo tany. Nahazo fahitana avy taminy i Petera, ary nilazana hoe: “Aza ataonao intsony hoe maloto izay efa nodiovin’Andriamanitra.” Nahazo fahitana koa i Kornelio ny omalin’io. Nandidy azy ilay anjely tao amin’ilay fahitana mba hampiantso an’i Petera. Tsy nahalala an’izany anefa i Petera. (Asan’ny Apostoly 10:1-15) Hitany ihany avy eo hoe avy amin’i Jehovah ilay zava-nitranga.

Hoy àry i Petera: “Hitako marina izao fa tsy mizaha tavan’olona Andriamanitra.” (Asan’ny Apostoly 10:34) Hoy ny manam-pahaizana iray rehefa nanazava an’ilay teny hoe “mizaha tavan’olona”: “Manao izany ny mpitsara iray raha ny bika aman’endriky ny olona fotsiny no itsarany azy fa tsy ny zavatra nataony.” Tsy manao izany Andriamanitra. Tsy manisy tombo sy hala izy, na inona na inona volon-koditry ny olona, na firenena niaviany, na saranga misy azy.

Izay ao am-po kosa no jeren’i Jehovah. (1 Samoela 16:7; Ohabolana 21:2) Hoy i Petera: “Amin’ny firenena rehetra, izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany.” (Asan’ny Apostoly 10:35) Matahotra an’Andriamanitra isika rehefa manaja, manome voninahitra, matoky azy, ary tsy manao izay mampalahelo azy. Manao ny marina isika rehefa vonona hanao izay mahitsy eo imasony. Ankasitrahany ny olona matahotra sy manaja azy amin’ny fo manontolo ka manao izay mahitsy.—Deoteronomia 10:12, 13.

Mitovy daholo ny fahitan’i Jehovah ny olona rehetra, rehefa mijery avy any an-danitra izy

Tena hampahery anao ilay tenin’i Petera momba an’Andriamanitra, raha efa nisy nanavakavaka ianao. Hita avy amin’izy io mantsy fa taomin’i Jehovah hanaraka ny fivavahana marina ny olona avy amin’ny firenena rehetra. (Jaona 6:44; Asan’ny Apostoly 17:26, 27) Henoiny daholo ny vavaky ny mpanompony, na inona na inona volon-kodiny, na firenena niaviany, na saranga misy azy. (1 Mpanjaka 8:41-43) Afaka matoky àry isika fa mitovy daholo ny fahitan’i Jehovah ny olona rehetra, rehefa mijery avy any an-danitra izy. Tianao ve ny hahafantatra kokoa an’io Andriamanitra tsy mizaha tavan’olona io?

Famakiana Baiboly Amin’ny Jona

Jaona 17-21Asan’ny Apostoly 1-10