Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

 AMPIANARO NY ZANAKAO

Nandainga i Petera sy Ananiasy: Inona no Ianarantsika avy Amin’izany?

Nandainga i Petera sy Ananiasy: Inona no Ianarantsika avy Amin’izany?

Fantatrao angamba fa ny hoe mandainga dia milaza zavatra efa fantatrao fa tsy marina. Efa nandainga ve ianao?... * Na ny olon-dehibe sasany tia an’i Jehovah aza efa nandainga. Mahafantatra olona iray ao amin’ny Baiboly nanao an’izany angamba ianao. Petera no anarany ary anisan’ny apostoly 12 izy. Andao hojerentsika ny antony nahatonga azy handainga.

Rehefa voasambotra i Jesosy, dia nentina tany an-tranon’ny mpisoronabe. Efa akaiky ho maraina tamin’izay. Nankao an-tokotanin’ilay mpisoronabe i Petera ary tsy nisy nahafantatra izy. Nisy afo nanazava anefa teo akaiky teo ka fantatry ny mpanompovavin’ilay mpisoronabe izy. Hoy ilay ankizivavy: “Ianao koa niaraka tamin’i Jesosy.” Natahotra i Petera ka nilaza fa tsy marina izany.

Nisy ankizivavy nahamarika an’i Petera indray avy eo, ka niteny hoe: ‘Niaraka tamin’i Jesosy io lehilahy io.’ Nilaza indray anefa i Petera hoe tsy marina izany. Nisy olona vitsivitsy nanatona an’i Petera koa taoriana kelin’izay nilaza hoe: “Tena naman-dry zareo ianao.”

Natahotra be i Petera tamin’izay, ka nandainga fanintelony ary nilaza hoe: “Tena tsy fantatro mihitsy izany lehilahy izany!” Nisy akoholahy naneno taorian’izay. Nijery tany amin’i Petera i Jesosy ka tsaroan’i Petera ny tenin’i Jesosy, ora vitsivitsy talohan’izay, hoe: “Raha mbola tsy maneno ny akoho, dia handa ahy intelo ianao.” Nalahelo be i Petera ka nitomany be mihitsy. Nanenina be izy!

Mety hisy zavatra hoatr’izany koa ve hitranga aminao?... Mety hiresaka momba ny Vavolombelon’i Jehovah, ohatra, ny ankizy any am-pianarana. Mety hiteny ny sasany hoe: “Tsy manangan-tsaina ireny!” Ny hafa indray mety hiteny hoe: “Ireny koa angaha manao  Krismasy!” Mety hisy hiteny mihitsy aza hoe: “Ireny ange tsy tena Kristianina e! Ry zareo aza tsy mino an’i Jesosy.” Mety hitodika any aminao avy eo ny iray, sady hanontany hoe: “Ianao koa Vavolombelon’i Jehovah e?” Dia inona no havalinao?...

Dieny mbola tsy mitranga izany, dia efa tokony homaninao tsara izay havalinao. Tsy niomana i Petera ka nandainga rehefa nisy nanontany. Nanenina be anefa izy ka navelan’Andriamanitra ny helony.

Nisy mpianatr’i Jesosy hafa nandainga koa taloha. Ananiasy no anarany. Niray tsikombakomba taminy i Safira, vadiny. Tsy namela ny fahadisoan’izy mivady anefa Andriamanitra. Andao hofantarintsika ny antony.

Nisy olona 3 000 teo ho eo natao batisa tany Jerosalema, folo andro taorian’ny niakaran’i Jesosy tany an-danitra. Avy lavitra be ny ankamaroany no nankany Jerosalema mba hankalaza ny Pentekosta. Nijanona elaela tany ry zareo avy eo, mba hianatra bebe kokoa momba an’ilay fivavahany vaovao. Nisy mpianatr’i Jesosy àry nanome vola mba hikarakarana azy ireo.

Nivarotra ny taniny i Ananiasy sy Safira mba hahazoana vola hanampiana an’ireo Kristianina vao vita batisa ireo. Nentin’i Ananiasy tany amin’ny apostoly ny vidin’ilay tany avy eo, sady nilaza izy fa tsy nisy nangalany mihitsy ilay vola. Lainga anefa izany satria efa nakany kely ilay izy. Nampahafantarin’Andriamanitra an’i Petera ny marina, ka hoy i Petera: “Tsy olona no nofitahinao, fa Andriamanitra.” Tonga dia nianjera i Ananiasy ka maty. Tonga koa ny vadiny, afaka adiny telo teo ho eo. Tsy nahafantatra izay nitranga izy ka nandainga koa, ary nianjera dia maty.

Tokony hilaza ny marina foana àry isika. Mety hanao diso daholo anefa isika, indrindra raha mbola tanora. Tsy faly ve ianao fa tia anao i Jehovah ka hamela ny fahadisoanao toy ny nataony tamin’i Petera?... Tadidio anefa fa tsy tokony handainga isika. Ary raha sendra mandainga ianao, dia aza hadino ny miangavy an’i Jehovah mba hamela ny fahadisoanao. Azo antoka fa izany no nataon’i Petera matoa navelan’Andriamanitra ny helony. Hamela antsika koa izy raha miezaka mafy isika mba tsy handainga intsony.

^ feh. 3 Raha mamaky miaraka amin’ny ankizy ianao, dia tokony hiato sy hampirisika azy hilaza ny heviny, rehefa mahita teboka telo toa an’io.