“Avy be ny orana!”

hoy Ikala Mirana.

“Dia inona no hatao 

fa tsy afaka milalao?”

Nihatsara ny andro.

Nibaliaka ny masoandro.

Nitsahatra ny orana

ka faly erỳ i Mirana.

Lasa izy avy eo

nankeny ambany hazo,

dia variana teo

nijery voninkazo.

“Orana avy any an-danitra

omen’Andriamanitra

kay no tena mampaniry

ny zavamaniry!”

HO AN’NY RAY AMAN-DRENY

Asaivo tondroiny ireto:

  • Varavarankely
  • Mirana
  • Voninkazo
  • Vorona
  • Hazo

Asaivo tadiaviny ireto:

  • Baolina
  • Fiaramanidina

Vakio ny Asan’ny Apostoly 14:17. Nahoana i Jehovah no mandrotsaka orana?