Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 Manontany ny Mpamaky

Misy Vehivavy Mitory Teny ve ao Amin’ny Vavolombelon’i Jehovah?

Misy Vehivavy Mitory Teny ve ao Amin’ny Vavolombelon’i Jehovah?

Eny. An-tapitrisany ny vehivavy Vavolombelon’i Jehovah mitory teny eran-tany. Mitory ny vaovao tsaran’ny Fanjakan’Andriamanitra izy ireo. Hoy ny Salamo 68:11: “Avy amin’i Jehovah izay zavatra holazaina, ary tafika lehibe ny vehivavy manambara ny vaovao tsara.”

Tsy mitovy mihitsy anefa ny zavatra ataon’ny vehivavy Vavolombelon’i Jehovah sy ny vehivavy any amin’ny fivavahana hafa, rehefa mitory teny. Nahoana?

Tsy mitovy ny olona itorian’izy ireo. Ny mpiangona ao amin’ny fiangonany no itorian’ny vehivavy any amin’ny fivavahana sasany. Izy mantsy no mpitarika fiangonana, indrindra fa any amin’ny Fivavahana Milaza Azy ho Kristianina. Ny olona tsy Vavolombelon’i Jehovah hitany isan-trano na any an-toeran-kafa kosa no itorian’ny vehivavy Vavolombelon’i Jehovah.

Tsy mitovy koa ny zavatra ataon’izy ireo eo anivon’ny fiangonana. Miandraikitra sy mampianatra ny fiangonana ny vehivavy mpitondra fivavahana, ao amin’ny Fivavahana Milaza Azy ho Kristianina sy any amin’ny fivavahana hafa. Ny vehivavy Vavolombelon’i Jehovah kosa tsy mampianatra ny fiangonana mihitsy, raha misy lehilahy vita batisa manatrika eo. Izay lehilahy voatendry hampianatra ihany no manao izany.—1 Timoty 3:2; Jakoba 3:1.

Milaza koa ny Baiboly fa ny lehilahy ihany no asaina miandraikitra fiangonana. Manaporofo izany ny tenin’ny apostoly Paoly tamin’i Titosy, izay mpiandraikitra toa azy. Hoy izy: ‘Ny namelako anao tany Kreta, dia ny hanendrenao anti-panahy isan-tanàna, dia lehilahy tsy misy hokianina.’ (Titosy 1:5, 6) Mitovy amin’izany koa ny tenin’i Paoly tamin’i Timoty hoe: ‘Raha misy lehilahy miezaka ho tonga mpiandraikitra, dia maniry asa tsara izy.’—1 Timoty 3:1, 5.

Nahoana àry no tsy nasaina hiandraikitra fiangonana ny vehivavy? Hoy i Paoly: “Ny vehivavy tsy avelako hampianatra, na hanana fahefana eo amin’ny lehilahy, fa tokony hangina kosa. I Adama mantsy no natao voalohany, vao i Eva.” (1 Timoty 2:12, 13) Hita amin’izany àry fa ny lehilahy no notendren’Andriamanitra hampianatra sy hitana andraikitra eo anivon’ny fiangonana, satria noforoniny talohan’ny vehivavy izy.

Manahaka an’i Jesosy Kristy, ilay Mpitarika azy, ny mpanompon’i Jehovah rehefa mitory teny. Hoy i Lioka: ‘Lasa nitety tanàna sy vohitra i Jesosy, ka nitory sy nanambara ny vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra.’ Nirahin’i Jesosy hitory koa ny mpanara-dia azy, tatỳ aoriana. “Dia lasa izy ireo namakivaky an’ilay faritany ka nandeha isan-tanàna, nitory ny vaovao tsara.”—Lioka 8:1; 9:2-6.

Mazoto mitory koa ny mpanompon’i Jehovah ankehitriny, na lehilahy na vehivavy. Manaraka an’ity tenin’i Jesosy ity izy ireo: “Hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity, ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra, vao ho tonga ny farany.”—Matio 24:14.