Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Hevi-diso 4: Telo Izay Iray Andriamanitra

Hevi-diso 4: Telo Izay Iray Andriamanitra

Ahoana no niandohan’io hevi-diso io?

‘Hoatran’ny hoe fampianarana nipoitra tamin’ny faramparan’ny taonjato faha-4 àry ny hoe Andriamanitra tokana olona telo. Marina ihany anefa izany. Efa tamin’ny faran’ny taonjato faha-4 vao voafaritra tsara sy tena neken’ny Kristianina ary lasa foto-pinoany ny hoe “Andriamanitra tokana olona telo.” ’—Rakipahalalana Katolika Vaovao (1967), Boky Faha-14, pejy 299.

‘Natao tamin’ny 20 Mey 325 ilay Konsily tany Nicée. I Constantin mihitsy no nitarika ny fivoriana sy ny adihevitra. Izy koa no nanolotra an’ilay hevi-dehibe hoe “mitovy amin’ny Ray” [ny Zanaka]. Io no namaritana ny fifandraisan’i Kristy amin’Andriamanitra, tao amin’ilay fanekem-pinoana navoakan’ilay konsily. Tsy nanaiky an’ilay hevitra ny ankamaroan’ireo eveka, saingy noho ny tahotra ny mpanjaka, dia nanao sonia izy rehetra, afa-tsy ny roa monja.’—Rakipahalalana Britannica (anglisy, 1970), Boky Faha-6, pejy 386.

Inona no lazain’ny Baiboly?

“Etiena kosa feno ny Fanahy Masina dia nibanjina ny lanitra, ka nahita ny voninahitr’Andriamanitra sy Jeso nitsangana teo an-kavanan’Andriamanitra, ary nanao hoe: Indro hitako ny lanitra misokatra, mbamin’ny Zanak’olona mitsangana eo an-kavanan’Andriamanitra.”—Asan’ny Apostoly 7:55, 56, Kat.

Inona no asehon’io fahitana io? Feno ny fanahin’Andriamanitra i Etiena, na Stefana, ka nahita an’i Jesosy “nitsangana teo an-kavanan’Andriamanitra.” Rehefa niakatra tany an-danitra àry i Jesosy, dia tsy hoe lasa Andriamanitra izy. Tsy voalaza eo mihitsy koa hoe nisy olona fahatelo teo anilan’Andriamanitra. Nitady andinin-teny manaporofo hoe telo izay iray Andriamanitra, i Marie-Émile Boismard, pretra katolika. Niaiky toy izao anefa izy tao amin’ilay bokiny hoe Ny Niandohan’ny Fivavahana Kristianina sy ny Foto-pinoana (frantsay): “Tsy hita na aiza na aiza ao amin’ny Testamenta Vaovao ilay hoe tokana olona telo Andriamanitra.”

Nokendrena hampitsahatra ilay disadisa teo anivon’ny Eglizy tamin’ny taonjato fahefatra, ilay foto-pinoana naroson’i Constantin. Nampipoitra izao adihevitra izao anefa izy io: “Renin’Andriamanitra” ve i Maria, ilay niteraka an’i Jesosy?

Ampitahao amin’ireto andininy ireto izany: Matio 26:39; Jaona 14:28; 1 Korintianina 15:27, 28; Kolosianina 1:15, 16

NY MARINA:

Fampianarana nipoitra tamin’ny faramparan’ny taonjato faha-4 ny hoe telo izay iray Andriamanitra